Expansionskapital

Expansionskapital är en typ av riskkapitalinvestering som mer mognare företag kan ansöka om när de redan visat stora framgångar och som nu planerar expandera eller omstrukturera verksamheten till nya marknader.