Ekonomisk förening

En förening som driver ekonomisk verksamhet där medlemmarna deltar i och drar nytta av. Målet med en ekonomisk verksamhet är att främja de ekonomiska intressen av medlemmarna där de själva deltar som konsumenter, brukare eller leverantörer. Föreningen måste ha minst tre (3) medlemmar eller ledamöter i styrelsen. Medlemmarna har heller inget personlig ansvar för föreningens skulder.