Eget kapital

Företagets totala tillgångar som finns i kassan  från aktieägarna och samtliga intäkterna. Eventuella skulder inkluderas inte i kapitalet.