Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är räntan som tilläggs om en räkning inte betalas i tid. Räntan byggs sedan på varje dag fram tills att betalningen är har registrerad.