Delgivning

Delgivning är när en specifik handling överlämnas till en utanförstående mottagare om de har behörighet till det. Mottagaren ska i regel sedan bekräfta delgivningen, oftast genom en underskrift.