Checkkredit

Vanligtvis knuten till det vanliga företagskontot och är ett enkelt sätt att låna pengar kortsiktigt. Det betalas en fast årlig avgift på det beviljade kreditbeloppet. Med det menar man det belopp som företaget maximalt kan ha som underskott på kontot.