Bunden ränta

En bunden ränta innebär att räntan är fast under en viss period. Räntan och villkoren är då helt låst och går inte att förändras under tiden. En bunden ränta är i de flesta fall högre än en rörlig ränta, men har kan ge mer trygghet så låntagare alltid är medveten om vad som ska betalas varje månad. På Qred tar vi en månadsavgift på varje lån som alltid är samma belopp. Räntan kommer då aldrig ändras under utbetalningsperioden