Budget

En budget används inom planeringssyfte för framtiden för att hålla koll på de kommande inkomster och utgifterna inom företaget. På det sättet kan företag få en tydligare översikt på hur deras ekonomi ser ut, och beräkna hur mycket pengar som ska allokeras till olika områden inom företaget.