Bifirma

En bifirma är en delverksamhet av ett aktiebolag som bedrivs under ett annat namn. Företagsnamnet på bifirman måste särskiljas från aktiebolaget och får heller inte innehålla ordet “aktiebolag” eller “AB” i och får inte innehålla ordet.