Balansräkning

En del av årsredovisningen tillsammans med resultaträkningen och förvaltarberättelse där företagets tillgångar, kapital och skulder redovisas. Balansräkning ger en uppfattning av företagets ekonomiska tillstånd under en specifik tidpunkt