Balansräkning

En del av årsredovisningen tillsammans med resultaträkningen och förvaltarberättelse där företagets tillgångar, kapital och skulder redovisas. Balansräkning ger en uppfattning av företagets ekonomiska tillstånd under en specifik tidpunkt

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil