Balansomslutning

En balansomsluting är det samma som total kapitalet, och brukar summera antingen företagets tillgångar eller deras skulder och egna kapital balansrapporten.