B2B

En förkortning för Business-to-Business. B2B är en typ av försäljning som sker mellan två eller flera företag.