Annuitet

Annuitet innebär att amorteringen och räntan på ett lån är samma belopp vid varje betalningstillfälle. När väl räntedelen minskar så ökar amorteringen samtidigt vid varje tillfälle.