Ankartext

Ankartexter är den själva texten som står på en länktext. Dvs, om man ska länka läsaren av en artikel till en ny sida så kan man döpa om länken till ett ord eller en kort fras i stället. Det kan underlätta att man lättare kan läsa texten samt att man vet vad den sidan kommer handla om.