Allmänna mål

Allmänna mål är krav på de skulder som gäller de offentliga sektorerna som stat och kommun. Det kan gälla skatter, tullavgifter, böter, eller studiemedel och annat.