Algoritm

En strukturerad dator-process av olika steg som utförs i specifik ordning för att utföra en viss funktion.