Algoritm

En strukturerad dator-process av olika steg som utförs i specifik ordning för att utföra en viss funktion.


Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil