Aktiebolag

Ett aktiebolag är en bolagsform där de samtliga delägarna inte har något personligt ansvar för skulderna inom företaget. För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats om minst 25 000 kr. Aktiebolag kan ha ett obegränsat antal ägare där en (1) aktie motsvarar en (1) ägarandel i företaget.