AI

AI står för Artificial Intelligence och syftar på en skapad intelligens i en programvara eller maskin. Intelligensen är förprogrammerad i datorn används oftast som ett verktyg för att lösa olika problem snabbare eller utföra vissa funktioner.