Ad Exchange

En ad exchange är en digital marknadsplats som låter annonsörer och publicister att köpa och sälja annonsutrymme. Detta sker ofta genom auktioner i realtid. Det handlar oftast om displayannonsering, video- och mobilannonsering.