Abolition

Efterskänkande av ett eventuellt straff redan innan ett åtal har väckts eller en dom har avkunnats. I motsats till nåd som endast kan beviljas då lagakraftvunnen dom finns.