Abolition

Efterskänkande av ett eventuellt straff redan innan ett åtal har väckts eller en dom har avkunnats. I motsats till nåd som endast kan beviljas då lagakraftvunnen dom finns.

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil