A/B-test

Ett s k A/B-test är ett test där man vill jämföra två olika versioner eller tillvägagångssätt mot varandra. Som t ex en blå färg på en knapp eller en röd färg. Då presenterar man dessa två olika versioner för besökarna och få sedan ett svar på vilken färg som har presterat bäst. Då vet man vilken färg man ska ha på sina knappar. Det behöver inte vara färg, det kan vara allt från text, bilder, placering, etc. 

Man ställer helt enkelt version A mot version B och ser vilken som ger bäst resultat. 

Tänk t ex på hur du handlar i mataffären. Om du inte på förhand har bestämt vilket märke du ska köpa så är chansen stor att du köper det som finns i din ögonhöjd eller liknande.