Viktiga juridiska frågor att reflektera över för dig som företagare

13/11/2020
5
minuter

Marcus Bäckström

5
minuter

Som företagare vill man hålla på med det man är bra på. Administration och juridiska spörsmål kan kännas jobbiga att sätta sig in i. Men livet kan ibland svänga snabbt och oväntade händelser kan ske. Då gäller det att man har ett juridiskt skydd för ägandet i ditt företag eller har valt rätt person som arvtagare. Du kanske vill att just en viss son eller dotter ska ta över ditt företag den dag du går bort? Då vill du inte att din arvtagare vid bouppteckning och arvskifte märker att så inte blir fallet. Du vill inte heller att din son eller dotter måste dela upp ägandet i företaget du grundade om han eller hon skulle skilja sig.

Genom att tänka på juridiken i förväg kan du säkerställa en trygg framtid för dig själv och dina närmaste. I denna text går vi igenom några av de viktigaste frågorna du som företagare bör tänka på.

På vilket sätt kan jag skydda mitt företag om jag gifter mig?

Det kan finnas mycket att tänka på inför ett kommande bröllop, inte minst vad som händer med din och din partners tillgångar respektive skulder vid ingående av ett äktenskap. Det kan vara bra att upprätta ett äktenskapsförord där ditt företag undantas från en bodelning vid eventuell skilsmässa. På så vis skyddar du ditt ägande i bolaget. Om du däremot inte har ett äktenskapsförord kommer din ex-partner vid en skilsmässa ha rätt till hälften av aktierna i företaget.

Varför kan det vara viktigt att upprätta ett samboavtal och skuldebrev?

När du och din partner väljer att flytta ihop kommer allt som inhandlas till det gemensamma boendet och bohaget att omfattas av en bodelning vid en eventuell separation. Detsamma gäller gåvor som någon av er får under denna tid. Vad som anses vara gemensamt bohag kan ibland vara svårt att avgöra men som tumregel kan man säga att allt som hör hemma i en bostad eller exempelvis ett vardagsrum omfattas av det gemensamma bohaget. Exempel på sådant som inte omfattas liksom inte passar in i ett vardagsrum är bil, kajak eller båt.

Om ni flyttar in i en hyresrätt eller köper en lägenhet/hus kommer detta anses vara ert gemensamma bohag, oavsett vem som betalat för bostaden eller vem som står på kontraktet. Om någon av er går in med en högre kontantinsats kan det också vara bra att upprätta ett samboavtal. För att få tillbaka sin del av kontantinsatsen vid en eventuell försäljning krävs även att ett skuldebrev upprättats.

Hur kan jag skydda mitt företag efter att jag gått bort?

Vid ett dödsfall kommer aktierna att tillfalla arvtagarna eller de du väljer att testamentera bort tillgångarna till. Om du önskar att exempelvis din gifta partner eller barn ska ärva kan du välja att testamentera aktierna som enskild egendom. Det innebär att tillgångarna inte kan bli del av en senare bodelning som arvtagaren kanske måste gå igenom. Med andra ord stannar arvet hos arvtagaren och kan inte föras över på en ex-partner. Vill du inte att aktierna ska tillfalla någon av ovanstående kan du självklart testamentera bort aktierna till någon annan, så länge det inte inkräktar på bröstarvingarnas (barn, barnbarn eller barnbarnsbarn etc.) laglott.

Varför bör man skriva ett aktieägaravtal?

I aktiebolagslagen framgår att alla aktier fritt kan överlåtas. Genom att ingå ett aktieägaravtal kan detta regleras då det, särskilt i mindre bolag, kan vara viktigt att ha kontroll över vem som är eller kan bli aktieägare. Detta kan med fördel även kompletteras med en hembudsklausul i bolagsordningen. I ett aktieägaravtal kan man även reglera frågor gällande kapitaltillskott för det fall det kan komma att behövas då aktieägare enligt lag inte har någon skyldighet att bidra med mer kapital.

Ett avtal är även bra att skriva för att reglera situationer när aktieägarna inte är överens. Dels kan man upprätta skydd mot att bli överkörd som minoritetsägare, dels bestämma hur en situation ska lösas där aktieägare med lika stora andelar inte kan komma överens.

Ett annat scenario som kan vara värt att ta upp är hur man ska handla om någon aktieägare blir sjuk. Vidare bör det finnas bestämmelser för hur en situation där någon av ägarna vill sälja hela bolaget ska lösas eller om hur ni ska gå till väga om endast en av er får är bud för sina aktier. Eller om någon skulle vilja gå i pension.

Ta gärna hjälp av jurist om du är osäker

Är du fortfarande osäker på juridiken? I så fall ska du definitivt vända dig till en jurist. Med hjälp av några tusenlappar kan du göra mycket för att skydda dig och ditt företag juridiskt. Det är alltid mycket bättre (och billigare) att upprätta tydliga skriftliga avtal, än att senare behöva gå till domstol för att reda ut oklara avtalsförhållanden.

Hör av dig till mig om du har några frågor!

Marcus Bäckström
Chefsjurist Enkla Juridik

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil