Solidariskt betalningsansvar

22/8/2018
2
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
2
minuter

Det enklaste sättet att förklara vad solidariskt betalningsansvar innebär är med ett citat - “En för alla, alla för en”. Två eller flera personer är alltså gemensamt ansvariga. Regler om solidariskt ansvar varierar i flera olika lagar. Den rättsliga innebörden är när en borgenär riktar sitt krav till vem han vill av de som är solidariskt ansvariga. Det kan gälla ett skadestånd eller betalning av olika avgifter och skulder. Gäldenären som krävs på summan eller någon form av handling måste då fullfölja åtagandet, och kan i sin tur regressa gentemot den eller de övriga gäldenärerna. Detta regleras även i skuldebrevslagen.

Äktenskap

Skulle du vara gift, så har du per definition solidariskt betalningsansvar gentemot varandra. Du kan alltså krävas på hela skuldbeloppet om din make eller maka har en skuld som hen inte kan betala. Man kan däremot avskriva och skydda sig genom äktenskapsförord.

Handelsbolag

Samma princip gäller för alla bolagsmän i ett handelsbolag. Likt ett äktenskap, så kan man avtala bort saker genom ett kompanjonavtal. Ibland kallas kompanjonavtal i handelsbolag för handelsbolagsavtal, men det är i princip samma sak.  

Skadestånd

Solidariskt betalningsansvar kan också tillämpas när flera gärningsmän har blivit skadeståndsskyldiga efter ett brott eller vid annat ansvar, enligt skadeståndslagen.

Regressrätt

Skulle en gäldenär betala mer än sin egen andel till borgenären har denne s k regressrätt gentemot de andra gäldenärerna. Det innebär att den personen i sin tur har rätt att kräva de övriga gäldenärerna på betalning. Även detta kan regleras i kompanjonavtalet.

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil