Hur kan man som småföretagare investera för att växa?

13/11/2020
3
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
3
minuter

Att investera i sitt företag är ett vitt och brett begrepp. Investerar du tid, energi eller pengar i din verksamhet? Och på vilket sätt?

Investera din tid och energi

Det viktigaste du kan göra som småföretagare är att investera din tid och energi i företaget. Oavsett storlek, din eller företagets ålder så är det de absolut viktigaste parametrarna för framgång.

Investera pengar

Som småföretagare kan du investera pengar i själva bolaget för att skapa tillväxt. Det kan röra sig om att utöka varulagret, renovera din lokal eller göra mer marknadsföring. Något annat du kan göra är att börja se över sätt för att investera ditt och företagets kapital. Ska du ha alla ägg i samma korg på ett sparkonto med låg ränta eller vill du vara lite mer äventyrlig och satsa på något med hög risk och hög utdelning? “High risk, high reward” kan låta lockande. Men hur gör man egentligen?

Aktier och fonder

Vill du investera företagets kapital i aktier och fonder så är bolagsskatten endast 22%. Det går alltså snabbare att skapa sig ett sparkapital med vinster genom bolaget än om samma inkomst ska ta ut som lön och sedan investeras. Tänk på att aktiebolag är en egen juridisk person och kan investera pengar och äga finansiella instrument som t ex aktier, fonder och obligationer.

Tycker man att sparkonton är ett dåligt alternativ, men man har samtidigt varken tid eller kunskap att sätta sig in i aktier, så kan appar som t ex Spira vara ett bra alternativ. Då sköter appen alla val åt dig och du väljer bara hur mycket du vill spara.

Sparkonto för företag

De allra flesta sparkonton har en rörlig ränta. Det betyder att ränteläget bestämmer vilken procent som gäller för nuläget. Väljer man däremot ett sparkonto med fast ränta binder man upp sina pengar under en viss period och har inte samma flexibilitet. Det är alltså behovet av uttag som avgör vilken typ du ska satsa på. Behöver du inte ta ut pengar inom den givna tidsperioden, så kan en fast ränta vara mer förmånligt för dig.

Preferensaktier

Det finns en uppsjö av olika lösningar för preferensaktier. Ett fenomen som var oerhört populärt för en tid sedan och som på senare år, i och med digitaliseringen, har kommit tillbaka starkt.

En preferensaktie är i regel en aktie som:

  • Ger en fast utdelning.
  • Har företräde till utdelning före bolagets stamaktier.
  • Inte ger rätt till högre utdelning än den på förhand fastställda utdelningen.
  • Inte ökar skuldsättningen i bolaget.
  • Ger bolaget större flexibilitet vid betalning än med vanliga lån.

Preferensaktier har hjälpt Qred att växa snabbare och kunna hjälpa fler småföretagare med rätt typ av finansiering. Utan dessa hade man fått ta dyra lån/investeringar från andra parter eller helt enkelt vänta på att intäkterna från månadsavgifter ska komma in.

Idag (2020-06-10) har Qred lånat ut nästan 3 miljarder kronor och småföretagare i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna har skapat över 4 000 arbetstillfällen med hjälp av vår finansiering.

Vad är skillnaden mellan preferensaktier och obligationer?

Kort och enkelt beskrivet så belastar inte preferensaktier skuldsättningen i balansräkningen då utgivandet inte räknas som en vanlig skuld. Det går alltså att likna med aktiekapital.

Insättningsgaranti

Genom Riksgälden skyddar man pengar insatta på konton hos banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersinstitut. Den statliga insättningsgarantin innebär att du får en ersättning av staten om det institut eller bank där du har pengar går i konkurs. Skyddet gäller även om Finansinspektionen skulle besluta att skyddet ska gälla.

Bra att veta är att garantin ersätter upp till 950 000 kronor av kapital och upplupen ränta per person och institut.

Hur fungerar då den statliga insättningsgarantin?

Den finansieras av medel från de anslutna instituten och placeras i en fond. Värdet uppgick per den 31 december 2018 till 41,8 miljarder kronor.

Daytrading

Att daytrejda som företagare (eller genom företaget, d v s) verkar vara en olönsam historia. För det första är det inte helt klargjort om det är helt lagligt i alla lägen och du skulle dessutom få skatta två gånger. Rörelsen skulle behövt skatta på vinsten med handel av derivaten och senare betala preliminärskatt på den lön som du tar från företaget.

Nu har du lite bättre koll på hur du som småföretagare kan investera för att växa! Lycka till!

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil