Sådan er barselsreglerne for selvstændige

19/3/2019
4
minuter

Nanna

4
minuter

Langt de fleste - mænd såvel som kvinder - vælger at starte egen virksomhed, når de er mellem 25 og 44 år. Der er altså et stort overlap tidsmæssigt med de år, hvor de fleste også vælger at få børn. At være selvstændig og skulle på barsel kan give en del bekymringer. I dette blogindlæg gennemgår vi, hvilke muligheder og rettigheder du har til barsel som selvstændig.

Kan jeg være selvstændig og få udbetalt dagpenge?

Ja. Helt på linje med lønmodtagere har selvstændige ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Du har i dag ret til følgende:

  • Som kvinde har du ret til fire ugers graviditetsorlov og herefter 14 ugers barselsorlov. Du skal holde de to første uger, men vælger selv om, du vil holde de næste 12 uger. Disse 12 uger kan dog ikke udskydes og afholdes på et senere tidspunkt.
  • Som mand du har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

Efter de første 14 uger efter fødslen har både far og mor ret til at holde op til 32 uger, som forældrene kan dele mellem sig, som de ønsker det.

OBS: Vær opmærksom på, at hvis du har ansat dig selv i dit eget ApS eller A/S, anses du som lønmodtager og ikke selvstændig, og i så fald vil andre regler være gældende for dig, når du skal på barsel.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at have ret til barselsdagpenge som selvstændig?

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
  • Du har overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
  • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Såfremt du for ganske nyligt har startet din virksomhed og for eksempel været selvstændig i mindre end seks måneder, så vil du kunne medregne perioder, hvor du har været lønmodtager.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i barselsdagpenge?

Hvor meget du kan få udbetalt i barselsdagpenge afhænger af overskuddet i din virksomhed, om du har overført indtægt til en medarbejdende ægtefælle samt egne syge- og barselsdagpenge.

Du kan dog højst få få 4.355 kr. (2019) om ugen før skat, og for at få det fulde barselsdagpengebeløb skal din indtægt være mere end 226.460 kr. om året (2019).

Hvad nu, hvis min virksomhed ikke har overskud?

Så får du ingen penge udbetalt i barselsdagpenge. Du kan dog som selvstændig helgarderer dig ved at tegne en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark. Det skal du gøre senest seks måneder før, du søger om barselsdagpenge.

Tips: Læs også: "Vores bedste tips til kvindelige iværksættere"

Kan jeg stadig arbejde, mens jeg er på barsel?

Som selvstændig har man ikke nødvendigvis den luksus, at man kan bare kan efterlade arbejdsopgaverne til kollegaer, mens man er på barsel. Derfor har man som selvstændig mulighed for at arbejde delvist, mens man er på barsel. Senest i 2017 blev der indført nye regler for selvstændige, som gør det nemmere for iværksætteren at holde virksomheden kørende.

Som selvstændig har du nu mulighed for følgende:

  • Du kan arbejde op til 25 pct. om ugen, og dermed holder du orlov med 75 pct. af tiden. Du vil så få 75 pct. af de barselsdagpenge, du kan få på fuld orlov, udbetalt.
  • Du kan også vælge at arbejde mere end 25 pct - dog maksimalt op til 50% om ugen. I dette tilfælde vil du holde orlov 50 pct. af ugen med halve barselsdagpenge.

Hvis du arbejder mere en 50 procent om ugen, vil det betragtes som, at du arbejder på fuldtid, og du vil derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Du kan desuden læse mere om barselsregler for selvstændige og få mere information om, hvordan du ansøger om det på Borger.dk

Relaterade artiklar