Rekordmånga konkurser i september - hur ser framtiden ut? 

7/10/2022
4
minuter
Man som har tappat hoppet som e-handlare p g a konkurser i september

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
4
minuter

I september ökade antalet konkurser med 19% jämfört med förra året, enligt siffror från Creditsafe. Det är en av de högsta siffrorna på 25 år och lågkonjunkturen lär inte vara barmhärtig mot företag som redan har haft det tufft. 

E-handlare, bilverkstäder och mindre livsmedelsbutiker får det tufft

Med tanke på ökade kostnader för el, material, livsmedel, etc så lär dessa branscher få en tuff höst och vinter. När folk får mindre kvar i plånboken efter höjda räntor, elpriser och annat, så lider detaljhandeln stora förluster när man slutar att unna sig. 

Bilverkstäder och bilhandlare får det också tufft när priserna för bensin, diesel, el och andra bränslekällor stiger. Nu stiger priset på elbilar hos Blocket igen, efter att ha sett en nedgång under några månader. 

Intervju med Fredric från Qred 

Vi passade på att ställa några frågor till Fredric Sandberg, Head of Credit Operations på Qred. 

Fredric Sandberg, Head of Credit Operations på Qred

Varför tror du att konkurstrenden svänger just nu och inte under pandemin eller sommaren som gick?

2020-talet har i allmänhet bjudit på en generell finansiell oro, främst driven av pandemin och Ukrainakonflikten. Utöver dessa har en kombination av bland annat protektiv utrikespolitik, en komplex energi- och råvarumarknad och skadeskjutna import- och exportled bäddat för en negativ utveckling av världens makroläge med inflation och räntehöjningar.

Riksbanker, ekonomipolitiska organ och beslutsfattare har under en längre tid arbetat för att stävja utvecklingen på olika sätt, men en recession är en naturligt oundviklig del i alla konjunkturcykler.

De verktyg som finns för att stävja lågkonjunkturens effekter kan dämpa påföljderna, men det är praktiskt taget omöjligt att inte bli påverkad av situationen.

För flertalet av svenska företagare är situationens effekter tuffa, och utgörs av en kombination av exempelvis återbetalningskrav av pandemistöd, påverkade transportled, höjda energipriser, försämrad köpkraft hos kundbasen i kombination med förändrat behov och prisbild avseende finansieringskostnader.

Vilken bransch har det tuffast just nu och varför?

Alla påverkas i någon utsträckning av konjunkturläget, men det drabbar i synnerhet branscher som i högre grad påverkas av punkterna ovan.

T ex påverkas hotell- och restaurangbranschen exceptionellt av ökade energipriser och transportbranschen av ökade bränslepriser.

Handelsbranschen är enligt Qred särskilt känslig i det rådande omvärldsläget. Detta till följd av minskad köpkraft hos hushållet på grund av ökade kostnader för bland annat drivmedel, el och boende samtidigt som många företag verksamma inom handel påverkas av valutasvängningar i samband med import och export.

Hur ska man tänka kring sin ekonomi som småföretagare?

Mitt råd är att göra en affärsplan för de kommande 12 månaderna, som löpande uppdateras. På så vis får man en helhetsbild över nuvarande och kommande utmaningar, och kan föregå likviditetssvackor och på ett proaktivt sätt bemöta lågkonjunkturens tråkiga överraskningar.

Hur agerar Qred i dessa tuffa tider?

Qred för en nära dialog med Sveriges företagare och i synnerhet våra kunder, i kombination med bevakning och utvärdering av den löpande utvecklingen i branschen, för att kunna presentera skräddarsydda finansieringsalternativ som uppmuntrar en hälsosam utveckling av verksamhetens finanser och ett undvikande av likvida problem.

Hur kan Qred hjälpa dig som företagare genom en svacka? 

På Qred finns vi där för Sveriges småföretagare i med- och motgång. Vi kan ha lättare att hjälpa det företag som står inför tillväxt, snarare än det företag som behöver hjälp genom en tillfällig svacka, men vi gör allt vi kan för att hjälpa till på ett ansvarsfullt sätt. 

Behöver du hjälp med din företagsfinansiering? 

Gör en ansökan eller kontakta oss idag för att veta mer om våra företagslån, företagskort och fakturatjänster. 

020-150 333

support@qred.se

Lycka till med företaget!
/Teamet på Qred 

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil