Om du eller en anställd skadar sig i jobbet

26/9/2019
6
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
6
minuter

Det här inlägget kommer framför allt att behandla sådant som berör skador i arbetet. Att bli sjuk som företagare eller när man ska vabba, d v s vård av barn (VAB), behandlar vi i ett annat inlägg. En arbetsskada är en skada som har skett på arbetet eller på väg till eller från arbetet. Som arbetsgivare ska man anmäla skadan till Försäkringskassan.

Tips! Läs artikeln Sjuk som företagare (eller VAB)

Småföretagare - ett vardagspussel som inte alltid går att lösa

Många känner igen sig i att rollen som egenföretagare är en flexibel och fri roll. Däremot är det många gånger som man inte har samma skydd eller möjligheter att ta semester, vabba eller vara sjuk som för en anställd. Samtidigt som antalet sjukskrivningar ökar i Sverige, delvis till följd av en ökad befolkningsmängd, så finns det ett stort mörkertal av småföretagare som aldrig anmäler sin sjukdom eller skada till Försäkringskassan.

Enligt statistik från IF, har småföretagare det oerhört tufft idag. Se bara på följande siffror:

 • 98% behöver “vobba” eller avstå från både “vabb” och “vobb” när de vårdar ett sjukt barn.
 • 30% av egenföretagare tar ut högst 10 dagars semester per år.
 • 10% av egenföretagare tror att företaget täcks av hemförsäkringen, vilket det inte gör.
 • 46% av egenföretagare arbetar hemifrån och saknar ett kontor.
 • 80% av egenföretagare sjukanmäler aldrig sin egen eller anställdas sjukdom till Försäkringskassan.

“Vabba”

Att vårda ett sjukt barn utan att arbeta under tiden som man vårdar barnet. Det ger då en ersättning från Försäkringskassan.

“Vabruari”

Alla föräldrar vet att februari är den månad då flest barn är sjuka och det blir per automatik den månad som flest föräldrar måste vabba. Därför har månaden, med glimten i ögat, fått namnet “vabruari”.

“Vobba” - ett fenomen från 2000-talet

Att “vobba”, d v s att vara hemma med ett sjukt barn, men ändå jobba hemifrån, med en bibehållen lön från arbetsgivaren, är något som har blivit allt vanligare. Föräldrar, både anställda och egenföretagare, som arbetar helt eller delvis under dagen som de ska vårda sitt sjuka barn har blivit ett modernt fenomen.

De tre vanligaste diagnoserna för sjukdom och skada

Även om det finns åtgärder som kan förhindra skador relaterade till skelett, muskler och leder, så kan alltid olyckan vara framme ändå. Punkt tre på listan nedan ses alltså som en punkt där man inte alltid vara proaktiv. Det är ofta plötsliga olyckor som leder till att man behöver ortopedi.

Punkt ett och två däremot kan man som arbetsgivare och kollega ofta föregå, d v s vara proaktiv. Något som har blivit allt mer populärt för idrottare är att ägna tid åt prehab. Det är alltså träning för att undvika skador. Då slipper man skada sig och köra rehab.

 1. Utmattning eller psykisk ohälsa
 2. Belastningsskador
 3. Ortopedi

Hotet mot småföretagandet

För den som läser våra inlägg regelbundet stöter ofta på den tre största hindrena eller hoten mot småföretagare idag:

 1. Rätt typ av finansiering
 2. Bristande arbetskraft
 3. Lagar och regler

Den tredje punkten är något som oroar många då det finns lagar och regler i olika myndigheter som kan tvinga företagare att lägga ned sina företagare. Ett hot står Försäkringskassan och dess bedömningar och regler kring sjukdom och skada.

Låt oss säga att man är egenföretagare och skadar sig på jobbet. Skulle man inte ha återgått till arbete efter 180 dagar menar Försäkringskassan att man ska söka sig ett annat jobb. För sjukförsäkringen är ju menad att vara en tillfällig försörjning. Så långt är alla med och överens. Problemet blir när det är egenföretagaren som skadar sig eller blir sjuk under långa perioder. Då kan hela företaget hotas av nedläggning och fler personer blir tvungna att söka nytt arbete. Det är ett exempel där lagar och regler kan bli lite väl kantiga. Ett exempel som många tidningar har skrivit om, t ex den här ledaren i Aftonbladet.

Sjuklön när en anställd har fått en arbetsskada

Blir en anställd sjukskriven p g a en arbetsskada kan hen ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Läs mer på Försäkringskassans sida för ersättning vid arbetsskada.

Om man skadar sig “mellan jobb”

Säg att man är i färd med att byta jobb till ett med högre lön än vad man hade tidigare. Innan man hinner att börja på det nya jobbet, så råkar man ut för en arbetsskada på sitt gamla (eller nuvarande) jobb. Då ska livräntan göra att man inte lider av någon inkomstförlust. Frågan är då - vilken inkomst är det som gäller, den gamla eller nya lönen?

I princip ska livräntan baseras på den nya inkomsten, enligt Mikael Sjöberg på LO-TCO Rättsskydd. Problemet som man kan ställas inför är att bevisa att man skulle ha haft just den lönen om man inte hade blivit skadad. Här är anställningsbeviset och eventuella lönespecifikationer viktiga delar i bevisningen. Det gäller dessutom från att du har skrivit under avtalet eller kontraktet. Även om det tekniskt sett inte behövs ett skriftligt avtal för att en anställning och lön ska anses vara gällande är det något som underlättar när man ska driva en process. Låt oss säga att du t ex har fått en muntlig befordran, då är den gällande och är särskilt enkel att styrka om det finns vittnen.

Tips! Läs artikeln om “Mikael” i Dagens Arbete

Vad är “livräntan”?

Livränta är en ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada. Går du miste om en inkomst p g a en arbetsskada kan du alltså få ersättning från Försäkringskassa. För att kvalificera sig för att erhålla livränta måste en läkare ha bedömt arbetsskadan och lämna ett utlåtande om hur den kommer att påverka dina möjligheter att arbeta under minst ett år framåt.

Du har rätt till livränta om:

 • Du går miste om inkomst (lön) för att du är tvungen att gå ned i arbetstid eller inte kan utföra något arbete i överhuvudtaget, byta arbete eller arbetsuppgifter, förlorar lönetillägg eller är måste skola om dig p g a skadans natur.
 • Din inkomst har minskat med minst en femtondel (1/15) i jämförelse mot vad du tjänade innan skadan.
 • Det finns ett intyg från en läkare eller ett annat medicinskt underlag som kan påvisa att din arbetsskada kommer att inverka på din förmåga att utföra arbete under minst ett (1) år framåt från det datum som läkaren skrev intyget eller det medicinska underlaget.
 • Du är försäkrad i Sverige och det är du om du arbetar här. Dock inte om du skulle arbeta “svart”.

Försäkring för sjukdom och skada i jobbet

Om man är ansluten till och har kollektivavtal, kan man få ersättning från AFA Försäkring. Tänk på att hemförsäkringen inte täcker dig som småföretagare, även om du jobbar hemifrån eller har kontoret hemma.

Qred bryr sig om företagare som blir sjuka eller skadade

Skulle olyckan vara framme och man blir skadad eller sjuk en längre tid kan man alltid höra av sig till vår kundtjänst för att se över möjligheterna att få en amorteringsfri månad eller liknande upplägg. Vi vill inte bidra till att Sveriges småföretagare blir ännu mer stressade än vad de redan är.

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil