Nya lagar och regler för företagare 2021

21/1/2021
5
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
5
minuter

Januari präglas ofta av en rad nya lagar och regler. Det är vanligt att lagstiftare väljer 1 januari eller 1 juli som datum då nya lagar och regler träder i kraft. 

I det här inlägget kommer vi att fokusera på de lagar och regler som påverkar dig som är företagare, även om en del kommer att vara intressanta för dig som privatperson också. Till exempel RUT och ROT

Ett annat inlägg som är kopplat till nya lagar, regler, bokföring, rapportering och deklaration är vad Skatteverket granskar just det året. Vi har listat det som Skatteverket granskar år 2020 och i det inlägget hittar du länkar till tidigare års inlägg. 

📖 Lagar och regler är ett hinder för företagares tillväxt

Företagare uppger ofta tre saker som hindrar deras tillväxt:

  1. Bristande arbetskraft
  2. Lagar och regler
  3. Rätt typ av finansiering

Därför gäller det att ha koll på de lagar och regler som gäller för just dig, din bransch, din bolagsform, etc. 

Omställningsstöd

Det har varit extremt svårt att skriva om omställningsstöd, utan att vara en nyhetsredaktion. Det här är något som har förändrats under året och det enda vi kan skriva (utan att känna oss nervösa för att det ska ändras imorgon) är att du som har haft minskad omsättning p g a covid-19 kan söka om omställningsstöd. 

Korttidsarbete

På samma tema träder nya regler för korttidsarbete (permittering) i kraft i februari 2021 som gäller retroaktivt från 1 december 2020. Tillväxtverket uppdaterar löpande kring situationen vartefter den förändras baserat på vad regeringen beslutar om. 

Förändringar i RUT-avdraget

Fr o m 1 januari 2021 både höjs och förändras RUT-avdraget. Du som företagare kanske redan har koll på den största förändringen - att maxbeloppet höjs från 50 000 kr till 75 000 kr. Läs mer om arbetet ger rätt till rutavdrag på Skatteverkets hemsida. 

ROT-avdraget lämnas oförändrat vid 50 000 kr. 

Dessutom utökas det antal kategorier som räknas in i RUT-avdraget: 

  • Tvätt av kläder och textilier som sker i en tvättinrättning. 
  • Hämtning/lämning av kläder och textilier (som t ex mattor) till tvättinrättning, men där måste transporten vara en del av tjänsten. 
  • Torkning och diverse efterbehandling som sker i samband med sådan tvätt (se ovan). 
  • Tjänster för enklare tillsyn av bostad. 
  • Transport som avser bortforsling av möbler som ska säljas i andra hand. 
  • Möblering och flytthjälp av möbler. Dock räknas inte inredningshjälp in i detta. 
  • Transport av bohag för magasinering. 

🇪🇺 Nya EU-regler kring SCA (sv kundverifiering)

Den första januari träder nya EU-regler i kraft som gäller alla E-handlare. Du som konsument kanske redan har märkt av förändringarna, även om nyhetsbreven, notiserna och meddelanden inte var lika intensiva som när GDPR trädde i kraft… 

Reglerna gäller betalning och en starkare typ av kundverifiering för vissa köp. Läs mer om det i vår artikel Förbered dig inför de nya EU-reglerna kring SCA (Strong Customer Authentication)

Bolags- och expansionsfondsskatten sänks

Fr o m 1 januari 2021 sänks bolagsskatten för de bolag som har ett beskattningsår som startar 1 januari 2021 eller senare. År 2018 fattades beslut om att sänka bolagsskatten i två steg (2019 och 2020) och detta är alltså steg två i den processen. Skattesatsen blir alltså 20,6% fr o m år 2021. 

VD:n får underteckna företagets inkomstdeklaration

Numera får en VD för ett aktiebolag skriva under inkomstdeklarationen för företaget, men även utse deklarationsombud. Detta är för att förenkla för företag som har haft svårigheter att deklarera p g a pandemin. Inte en ny lag under 2021, men vi kände ändå att den var värd att nämnas här p g a det rådande läget. 

Växa-stödet är här för att stanna

Den första personen som du anställer i ditt bolag får sänkta arbetsgivaravgifter. Rent konkret innebär det att du som arbetsgivare endast betalar ålderspensionsskatten (10,21%) för den du har anställt. Tidigare var stödet tidsbestämt, men nu har regeringen beslutat om att stödet ska vara permanent. 

Tänk på att du kan ansöka om det för en period upp till 24 månader, men att möjligheten att söka kommer att vara permanent fr o m den 1 januari 2021. 

Skattereduktion för klimatvänlig teknik

En skattereduktion för installation av grön och klimatvänlig teknik ska gälla fr o m första januari 2021. Är du sugen på solcellspaneler, eller för den delen säljer paneler, så är det här en välkommen reduktion då den kommer att uppgå till 15% av arbets- och materialkostnaderna. 

Sugen på elbil? 

Installation av egenproducerad el och installation av laddstation till elfordon kan ge en skattereduktion på - och håll i dig nu - 50% av installationskostnaden. Dock får reduktionen som högst uppgå till 50 000 kr per år. 

Expertskatten förlängs med två år

Utländska experter, forskare och s k nyckelpersoner kan fr o m den 1 januari 2021 få en skattelättnad under högst fem år av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Det var tidigare endast tre år och numera gäller det för vistelser som påbörjades efter den 31 maj 2020. 

Förändrad beskattning för utländsk personal

Fr o m den 1 januari 2021 ska inhyrd utländsk personal, som saknar ett fast driftställe i Sverige, beskattas som personen i Sverige när hen utför arbete för ett företag i Sverige. 

Det gamla klassiska 183-dagarsregeln gäller alltså inte längre när det handlar om uthyrning av arbetskraft. Det finns däremot undantag för korta arbetstillfällen. Läs mer hos Skatteverket

Fortsättning följer…

Vi kommer att fortsätta att uppdatera den här artikeln med de lagar och regler som vi hittar. Dessutom lägger vi självklart till lagar och regler som börjar gälla senare under 2021. 

Lycka till med företaget! 

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil