Nya lagar och regler för företagare 2019

21/3/2019
6
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
6
minuter

Varje år tillkommer det en mängd nya lagar, regler och avgifter som påverkar företagare och privatpersoner. I det här inlägger vill vi hjälpa dig som är både företagare och privatperson att reda ut vilka som påverkar just dig.

Arbetsgivardeklaration på Individnivå (AGI)

Fr o m den första januari 2019 gäller de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär att du som företagare ska redovisa alla utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad.

Tips! Läs artikeln Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från 1 januari

Karensdagen omvandlas till karensavdrag

Beslutet om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag är för att få ett mer rättvist ersättningssystem. De nya reglerna började att gälla från den första januari 2019.

Bakgrunden till det här är att den första dagen alltid är en karensdag, utan lön och ersättning. Sjuklönen är 80% av den lön och de förmåner som en anställd skulle ha fått för dag 2-14. Däremot så kan avdraget som vi minns det skilja sig en hel del från anställd till anställd. Det beror helt enkelt på vilket typ av arbetssituation vi har. Sitter du t ex på ett kontor mellan nio och fem, så är en karensdag 20% av din arbetsvecka. Arbetar du inom exempelvis vården, så kan en karensdag när du skulle ha jobbat natt i 13 timmar betyda mycket mer än 20% av den totala arbetsveckan. Därför införs karensavdraget.

Så istället för att fokusera på dagar vill man nu se till den totala arbetstiden. Avdraget kommer däremot aldrig kunna bli större än den sjuklön som betalas ut till den som är anställd. Läs mer om det hos Försäkringskassan.

7 snabba fakta om den nya karensreglerna

 1. Avdraget för karens ska motsvara 20% av den genomsnittliga veckoersättningen.
 2. Blir en anställd sjuk görs det ett sjukavdrag från första dagen som kompletteras med sjuklön.
 3. Avdraget kan aldrig bli större än sjuklönen som betalas ut.
 4. Avdraget för karens kan motsvara en hel dag, del av en dag eller vara fördelat över flera dagar.
 5. Skulle en anställd återinsjukna inom fem dagar så medför det inget nytt karensavdrag. Sjuklöneperioden fortsätter som vanligt.
 6. Omfattas en anställd av högkostnadsskydd ska inte få något karensavdrag.
 7. Kollektivavtalet styr.

Tips! Läs mer om att vara sjuk, skadad och VAB (Vård Av Barn) som företagare i artikeln Sjuk som företagare

Nyheter kring skatter

Vilka nyheter kan vi förvänta oss kring skatter?

Utökat jobbskatteavdrag innebär att jobbskatteavdraget höjs. Den största skillnaden blir på inkomster runt 30 000 kr. Förändringen innebär att det blir en sänkt skatt med som mest 210 kronor.

En höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt införs och det betyder att brytpunkten nu höjs från 39 100 kr till hela 42 000 kr per månad. Kontentan är att de som tjänar över 39 100 kr/månad får sänkt skatt.

Bolagsskatten sänks i två steg vilket innebär att det blir lägre skatt på företagets vinst. Idag ligger den på 22%. År 2019 och 2020 är den på 21,4% och år 2021 ska bolagsskatten ned till 20,6%.

Sänkt skatt på expansionsfonder för enskilda näringsidkare (enskilda firmor) och delägare i handelsbolag ska sänkas från 22% till 20,6% fr o m år 2021.

Nya regler för periodiseringsfond sjösätts för att den sänkta bolagsskatten inte ska leda till oönskad skatteplanering. Det gäller reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer.

Hört på stan…

I och med att vi till slut fick en regering så har ryktena börjat florera kring vad som kommer att hända kring förutsättningarna för företagande i Sverige. En uppgörelse verkar i skrivande stund vara på plats för budget och nya lagar. De förslag som har diskuterats och kommer att diskuteras är bland annat:

 • Avskaffa den särskilda löneskatten på 6,15% för personer över 65 år. Läs mer om att vara företagare och pensionär.
 • Avskaffa växa-stödet för enskilda näringsidkare (enskilda firmor)
 • Höja taket för RUT-avdraget till 50 000 kr och utreda möjligheterna att öka antalet tjänster. Det befintliga RUT-avdraget ska utvidgas till att även innefatta tvätt-, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.  
 • Avskaffa flygskatten.
 • Sänka uppräkningen av bensinskatten.
 • Sänka dieselskatten i jord- och skogsbruket.
 • Höja momsen för guidningar av naturområden, men även för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.
 • Förslag att återinföra en skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål.
 • Ändra de regler som finns kring skatter för generationsskiften i fåmansbolag. Man vill få samma beskattning som vid externa försäljningar för att främja att företag går i arv.
 • Beskattningen som föreslås ska vara mer gynnsam för små och medelstora företag. Arbetsgivaravgifterna sänks och det föreslås bättre regler för personaloptioner och borttagen extraskatt på generationsskiften.
 • Fler ska kunna bli företagare i Sverige. En kraftig förenkling av beskattning, regelverk och avgifter föreslås för mikroföretagande. Aktiekapitalet föreslås sänkas till 25 000 kr för aktiebolag. Dessa ändringar tror man ska få fler personer att ta steget till att bli egenföretagare eller att bli fritidsföretagare och driva en verksamhet vid sidan om sin anställning.
 • Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens moderna arbetsmarknad. Samtidigt vill man upprätthålla en balans mellan arbetsmarknadens parter. Det här ska ge företagen ökad flexibilitet.

Läs mer! Ta reda på mer om skatter, deklarationer och mer hos Skatteverket.

E-fakturor till offentlig verksamhet

Fr o m april år 2019 är det endast e-fakturor som gäller för företag som skickar fakturor till den offentliga sektorn. Lagen är självklart ömsesidig, offentliga verksamheter och myndigheter måste såklart kunna ta emot e-fakturor. Finns det ingen annan avtalad standard, mall eller process ska man följa den europeiska standarden.

Tänk på att pdf-fakturor eller inskannade fakturor inte räknas som e-faktura!

Enligt Myndigheten för digital förvaltning kan ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar efter de nya lagkraven få ett föreläggande och senare betala ett vite.

Public Service-avgiften införs

Som du säkert känner till eller har läst om tidigare i vår blogg så avskaffas Radio- och TV-licensen för att ersättas med en Public Service-avgift. Företag slipper att nu att betala någon avgift, men istället ska alla personer över 18 år betala den här avgiften. Den dras direkt på skatten.

Tips! Läs mer i artikeln Public Service-avgiften 2019

Fler verksamheter blir tillståndspliktiga fr o m årsskiftet

Från den första januari 2019 behöver ännu fler verksamheter tillstånd från IVO för att få bedriva följande verksamheter:

 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Hemtjänstservice enligt socialtjänstlagen
 • Biträde av kontaktperson enligt LSS
 • Avlösarservice i bostaden enligt LSS

Entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Skulle en arbetstagare inte få sin lön av sin arbetsgivare för sitt arbete i bygg- eller anläggningsentreprenad så ska denne kunna få betalt av någon annan entreprenör i entreprenadkedjan. Det förutsätter dock att det avtalet ska ha ingåtts efter den 31/12 2018.

Detaljerade krav på enskilda huvudmän inom skolan

Nya och uppdaterade regler i skollagen ställer hårdare och mer detaljerade krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för godkännande av enskilda huvudmän. Statens skolinspektion och kommuner kommer dessutom att få ta ut en avgift för ansökan.

Företagsnamn

Den här nya lagen om företagsnamn ersätter helt enkelt den tidigare firmalagen och har varumärkeslagen som en tydlig förebild. Firmalagen ersätts för att svensk rätt ska anpassas till ändringar i EU:s varumärkesdirektiv och innebär en språklig modernisering.

Ta reda på vad som gäller just dig och ditt företag

Alla lagar gäller såklart inte dig och ditt företag - men en del gör det! Ha därför stenkoll på vilka lagar, regler och avgifter som gäller för att undvika otrevliga överraskningar.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil