Köplagen

4/1/2019
3
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
3
minuter

Den 1 januari år 1991 trädde, den version av köplagen som vi känner den idag, i kraft. Den ersatte då de klassiska lagarna från år 1905. Den “nya” köplagen har inte samma betydelse för handeln i vårt samhälle idag som den “gamla” lagen om handel hade. De senaste decenniernas konsumentlagstiftning, med många tvingande regler, är en av anledningarna.

Vad är en tvingande lag?

En tvingande lag är en sådan som inte går att avtala bort. Tvingande lagar gäller ofta mellan parter som inte är lika, t ex arbetsgivare och arbetstagare eller näringsidkare och konsument.

Vad är en dispositiv lag?

En dispositiv lag är en sådan som man kan avtala bort. Man kan, mellan parterna, komma överens om att avtala bort vissa saker i t ex en lag eller ett avtal. Den lagen behöver alltså inte följas.

Vad är skillnaden?

Ett exempel på en tvingande lag är konsumentköplagen (1990:932) och ett exempel på en dispositiv lag är köplagen (1990:931). De har båda med varandra att göra, men skiljer sig alltså åt i sin natur.

Semidispositiv lag

I vissa fall finns det delar av en lag, bestämmelse eller ett avtal som går att avtala bort. Ett exempel är Lagen om Anställningsskydd (LAS). Där kan man göra en del avvikelser från lagen genom ett kollektivavtal.

Ångerrätt, fel, reklamation och leverans

Den “nya” köplagen är alltså inte tvingande.Du har heller ingen ångerrätt om du inte har kommit överens om det innan. Är det fel på en vara, så ska det vara tydligt i avtalet vad som gäller om det är fel på varan. Det är vanligt att avtala bort ansvar för fel på varan om den t ex är begagnad. En köpare måste reklamera en vara inom en skälig tid efter att denne har upptäckt felet. Efter två år från köpet av varan har man som köpare förlorat sin rätt att reklamera varan. Vi fel på en vara kan man begära att säljaren åtgärdar felet eller leverera en ny vara inom en skälig tid, kräva prisavdrag eller häva köpet. Om varan levererats för sent eller inte alls, så kan köparen kräva att säljaren av varan fullgör och levererar varan eller att man helt enkelt häver köpet. Man kan som köpare få rätt till ersättning för kostnader som man har drabbats av p g a förseningen av leveransen.

Tips! Läs artikeln Vad kan jag göra om jag inte kan betala?

Köparens skyldigheter

Som köpare är man skyldig att betala det pris som man har kommit överens om. Om inte köparen uppfyller sina skyldigheter kan säljaren hålla fast vid köpet och kräva betalning eller häva köpet. Säljaren kan dessutom få rätt till ersättning för kostnader.

Tips! Läs artikeln Vad gör jag om en kund inte betalar?

Vårdplikt för säljare och köpare

Båda parter har, via en bestämmelse i köplagen, en så kallad vårdplikt. Om en vara inte skulle hämtas i tid av köparen, så är säljaren skyldig att ta hand om varan åt köparen. Samma sak gäller om köparen har mottagit varan, men ska lämna tillbaka den till säljaren.

Vid tvist mellan säljare och köpare

Skulle inte säljare och köpare komma överens kan man vända sig till tingsrätten. Avgörs en tvist i domstol tar de ut en ansökningsavgift och man kan få betala rättegångskostnaderna.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil