Grunderna i Google Ads / Adwords

30/4/2018
10
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
10
minuter

Det här inlägget är skrivet av Björn som är Performance Marketer här på Qred. Björn har flera års erfarenhet av Google Ads / Adwords och skriver om hur du kan bygga upp en sökkampanj.

Att strukturera upp en ordentlig och lönsam Google Ads sökkampanj kan vara rätt krångligt, särskilt om du har en begränsad, eller ingen erfarenhet alls av programmet sedan tidigare. Detta inlägg kommer gå igenom hur du själv kan sätta upp och påbörja en ordentlig struktur, samt vad du bör tänka på när du för första gången bygger upp dina kampanjer.

Inledningsvis när du ska skapa en ny kampanj, kommer ditt första val att vara vilken typ av kampanj du vill skapa. Vanligtvis börjar företag med en klassisk sökkampanj, vilket innebär att annonserna normalt sett dyker upp när folk söker efter något via sökfältet på Google.

Att ställa in grundinställningarna till din kampanj är något vi inte kommer gå genom i detta inlägg. Vill du läsa mer om det kan man följa denna länk: Om kampanjinställningar.

Annonsgrupper

När du är nöjd med dina inställningar, är det dags att skapa din första annonsgrupp. Googles egna rekommendation kring hur en annonsgrupp skall användas lyder som följande:

“Använd annonsgrupper för att ordna dina annonser efter ämne. Du kan till exempel dela upp annonser i grupper efter de olika produkter eller typer av tjänster du erbjuder.” - support.google.com

Jag rekommenderar istället att man anordnar sina annonsgrupper efter de sökorden man tänkt använda sig av. Med andra ord; varje sökord du vill använda dig av skall ha sin egen annonsgrupp och sin egna uppsättning av annonser som är anpassade för varje sökord.

Om vi exempelvis tar ett företag som vill använda sig av dessa tre sökord:

  1. Sökord 1
  2. Sökord 2
  3. Sökord 3

Detta innebär att för varje sökord, skall det finnas en annonsgrupp som innehåller en av dessa sökord, som i sin tur kommer ha anpassade annonser som är just till för när någon söker på en av dessa sökord. Det hela kan illustreras så här:

Nu har vi en överblick kring hur strukturen kommer fungera, då kan vi börja med att skapa den första annonsgruppen. Jag rekommenderar att annonsgruppens namn skall vara identiskt till sökordet som den skall innehålla. På det viset får man bättre koll på vilken annonsgrupp som hör ihop till vilket sökord.

Sökord

Nästa steg är att lägga till dina sökord som hör till just denna specifika annonsgrupp. De ska dock läggas till i tre olika format; exakt matchning, frasmatchning & modifierad bred matchning.

Exakt matchning innebär att dina annonser kan visas vid sökningar där folk har sökt exakt på ditt sökord eller liknande varianter av den. Sökningen måste alltså exakt matcha det sökord som du anger, med överseende för felstavning, särskrivning och andra avvikelser som inte påverkar sökavsikten.

Specialtecken: [sökord 1]
Exempelsökord: [köp blommor]
Exempelsökningar: köp blommor, köpa blommor, köp blomma, kop blomma, köp blooma

Frasmatching innebär att dina annonser kan visas vid sökningar där folk har sökt en fras eller liknande varianter av frasen. Sökningen kan alltså innehålla ditt valda sökord i samband med ett annat ord som befinner sig antingen före eller efter ditt sökord. Annonserna visas dock inte om sökningen innehåller ett extra ord i mitten eller om orden i frasen har en annan inbördes ordning.

Specialtecken: “sökord 1”
Exempelsökord: “köp blommor”
Exempelsökningar: köp blommor nu, köp blommor hemleverans, köp blommor på nätet, butik köp blommor, köp blommor stockholm

Modifierad bred matchning innebär att dina annonser kan visas vid sökningar med felstavningar, relaterade sökningar eller andra relevanta varianter av ditt sökord, dock inte vid synonymer till skillnad från ett vanligt brett matchat sökord. Sökningen kan även innehålla dina utvalda sökord i olika ordningar.

Specialtecken: +sökord +1
Exempelsökord: +köp +blommor
Exempelsökningar: köp röda blommor, köp billiga blommor online, köp vit blomma

Tillsammans ska sökordslistan för din annonsgrupp se ungefär ut så här:

[sökord 1]
“sökord 1”
+sökord +1

Tips! Lär dig mer om sökmarknadsföring och sökord i artikeln Vad är SEO?

Kvalitetsresultat

Innan vi skapar annonserna, så bör vi veta hur kvalitetsresultat fungerar inom Google Ads och vad man som annonsör bör tänka på när det kommer till just detta. Kvalitetsresultat är en uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor som anges på en skala mellan 1 och 10. En annons med högre kvalitet kan ge lägre priser och bättre genomsnittlig position. Vad systemet bedömer är tre olika saker; förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och upplevelse av målsidan. Dessa anges med en annan skala där tre möjliga statusvärden finns: över genomsnitt, genomsnitt och under genomsnitt.

Förväntad klickfrekvens, förklarar Google själva som:
“En sökordsstatus som anger sannolikheten för att personer klickar på dina annonser när de visas som ett resultat av det aktuella sökordet, oavsett annonsens position, tillägg och andra annonsformat som kan påverka annonsernas prominens och synlighet.” - support.google.com

Vad man bör komma ihåg, är att detta är Googles egna bedömning av hur relevant dina annonser och sökord är i helhet. Denna bedömning är utifrån annonsörens perspektiv tyvärr rätt svår att påverka, men gör du allt annat på ett vettigt sätt så brukar denna bedömning inte vara något större problem.

Annonsrelevans är en bedömning kring hur relevant din annons är till ditt sökord. Denna bedömning har du som annonsör stor möjlighet att påverka då man enkelt kan redigera annonser och sedan få en ny kvalitetsbedömning efter annonsen har genomgått granskning.

Upplevelse av målsidan är en uppskattning kring hur relevant och användbar webbplatsens målsida är för de personer som klickar på annonsen. Målsidor som vanligtvis är välstrukturerade och innehåller relevant text som har anknytning till användarnas söktermer brukar få högre betyg i detta sammanhang. Din möjlighet att påverka denna kvalitetsbedömning beror lite på dina förutsättningar. Sköter du din hemsida själv och är bekväm med att genomföra ändringar på den, så har du stora möjligheter att påverka detta. Använder du dig av en extern partner som sköter din hemsida, kan det vara lite svårare. Hör gärna med din leverantör och kolla hur dem kan hjälpa dig med detta.

Vill du läsa mer om hur du kan hålla koll på dina kvalitetsresultat? Följ denna länk: Kontrollera kvalitetsresultatet

Annonser

Nästa steg är att skapa dina annonser. Som vi tidigare gick igenom, så har du en stor möjlighet att påverka kvalitetsresultaten genom annonsrelevans. Därför ska vi försöka inkludera det aktuella sökordet så mycket som möjligt i annonsen, utan att det börja låta språkmässigt sätt onaturligt.

Det första man fyller i är Slutlig webbadress, vilket är adressen till din hemsida. Tänk på att om du vill ha en specifik annons som ska leda till en särskild sida på din webbplats, så anger du den sidans adress i detta fält. Det är oerhört viktigt att webbadressen stämmer överens med den slutgiltiga adressen och att sidan fungerar, annars blir dina annonser underkända.

Nästa steg är att fylla i Rubrik 1. Mitt råd är att helt enkelt använda ditt valda sökord som din huvudrubrik. Tanken bakom detta är att personen som gör sökningen ska hitta precis vad denna söker efter. Exempelvis, gör en individ en Googlesökning på “köp blommor”, och bemöts av en annons där det står i första raden; “Köp Blommor”, så är sannolikheten rätt hög att denna person har hittat precis vad de sökte efter. Denna princip kan även fungera för en mängd olika sökord. Var försiktig att inte använda dig av varumärkesskyddade ord. Läs mer om detta här: Varumärken

Nästa rad är Rubrik 2. Detta kommer dyka upp till höger om Rubrik 1 i annonsen. Kom ihåg att du endast har 30 tecken att använda dig av här, så mitt råd är att använda dig av något kort och gott som redan finns på din hemsida. Detta kan hjälpa din annonsrelevans genom att annonsen kopplas till något som redan står på din hemsida. Detta gör att Google tolkar det som att din annons har mycket gemensamt med din hemsida, vilket är bra för kvaliteten.

Nästa steg är att fylla i Sökvägen. Detta kommer dyka upp till höger om din webbadress som kommer stå med grön text i annonsen. När du skapar själva annonsen kommer det stå ‘www.example.com’. Till skillnad från Slutlig webbadress, är det inte viktigt att sökvägen stämmer överens med din slutgiltiga webbadress. Det är inte ens viktigt att denna webbadress existerar, den är mer i syfte för att öka annonsrelevansen. Mitt råd här är att återigen inkludera ditt aktuella sökord. Du har två rutor med varsin uppsättning av 15 tecken. Har du exempelvis ett långt sökord, kan det vara värt att dela upp det sökordet i de två rutorna. I slutändan kan det exempelvis se ut så här: ‘www.example.com/köp/blommor’.

Sista steget är att fylla i Beskrivningen. Här har du 90 tillgängliga tecken, vilket ger dig möjligheten att vara lite mer utförlig och kreativ i ditt meddelande. Återigen rekommenderar jag att du använder dig av ord och meningar som redan finns på din hemsida för att öka annonsrelevansen. Kom ihåg att annonsen ska ha ett tydligt budskap och språket bör framföras på ett professionellt sätt. Du kan även skapa fler annonser för att experimentera med olika meddelanden eller budskap för att se vilka som presterar bäst.

När du är färdig med detta är denna annonsgrupp klar. Fortsätt skapa fler annonsgrupper, en för varje sökord, tills du känner att du täcker de mest relevanta sökorden för din verksamhet.

Negativa Sökord

När din kampanj har varit igång ett tag och du har köpt en del klick, kan det vara bra att kontrollera söktermsrapporten med jämna mellanrum. Söktermsrapporten är en lista över de söktermer som folk har sökt på då de valt att klicka på just din annons. Det är ett oerhört bra sätt att kontrollera om de klick du har köpt är relevanta till din verksamhet.

Man kan inte alltid tolka exakt vad uppsåtet hos besökaren var när de klickade på din annons. Genom att läsa söktermsrapporten kan du dock få en någorlunda känsla om det är rätt trafik du köper in till sin hemsida. Exempelvis, om du har en blomsteraffär och du kikar i söktermsrapporten, så ser du att folk har sökt på ‘köp blommor’, ‘beställ blommor’, eller ‘vart kan man köpa vackra blommor’. Sannolikheten är då ganska stor att din annons har visats för folk som har uppsåtet att köpa blommor. Ser du dock att folk har exempelvis sökt på ‘bilder på vackra blommor’, ‘video skötsel blommor’, eller ‘köp blombutik’, så är sannolikheten inte särskilt stor att du köper in rätt trafik och därmed har du slösat en del pengar på dessa klick. Då kan man använda sig av negativa sökord för att utesluta söktermer som inte har med din verksamhet att göra.

Du kan läsa mer kring hur man lägger till negativa sökord här: Lägga till negativa sökord i kampanjer.

Detta är givetvis bara en bråkdel av det arbetet som egentligen krävs för att skapa och upprätthålla en ordentlig sökkampanj inom Google Ads, men det är en oerhört bra start! Jag rekommenderar att även kika på några av länkarna nedan som går genom olika termer man bör ha koll på samt saker som kan förbättra dina kampanjers prestation.

Björns 10 snabba

1. Annonstillägg - Visa extra information tillsammans med dina annonser samtidigt som dina annonser kan ta upp mer plats på förstasidan.

2. Daglig budget - Läs mer om hur det fungerar kring din dagsbudget.

3. Förstå grunderna i budgivning - Alltid bra att ha koll på de olika budgivningsstrategierna som finns tillgängliga.

4. Faktisk kostnad per klick - Håll koll på dina kostnader och förstå hur du debiteras per klick.

5. Klickfrekvens (CTR) - Click-Through-Rate, en viktig term att hålla koll på.

6. Kontrollera var annonsen visas i Googles sökresultat - Googla inte efter dina egna annonser! Du förstör din egna CTR i längden och detta påverkar kvalitetsresultaten.

7. Låg sökvolym - Får du inga klick? Då kan det vara för att det inte är så många som söker på just dina sökord.

8. RLSA - Anpassa din sökkampanj för personer som tidigare har besökt din webbplats.

9. Google Analytics och AdWords - Två verktyg som går hand i hand med varandra. Läs gärna mer om hur du använder Google Analytics och Ads tillsammans.

10. AdWords Editor - Ett gratis verktyg för hantering av annonskampanjer som gör det enkelt att bygga större kampanjer, göra massredigeringar och sparar dig massvis med tid.

Lycka till med byggandet!

/Björn & resten av teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil