Fria arbetstider för ditt företag?

25/9/2018
9
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
9
minuter

Är du småföretagare och har funderat på fria arbetstider för ditt företag? Eller är du en anställd som inte riktigt vågat ställa frågan till chefen om ni ska införa fria arbetstider? I den här artikeln vill vi ge dig som läsare vår syn på fria arbetstider, exempel på där det har funkat eller inte funkat, vad man ska tänka på, samt för- och nackdelar.

Olika typer av “fria arbetstider”

Det finns en del olika typer och modeller för fria arbetstider. Kanske finns det saker som passar mer eller mindre bra för din situation och ditt företag? Laborera därför lite för att hitta rätt.

20% time

Ta Google, som exempel. De har en modell som de kallar för “20% time”, där deras utvecklare och personal får jobba med precis vad de vill under 20% av deras arbetstid. Det ska vara utvecklande och kreativt arbete, som inte nödvändigtvis behöver mynna ut i något som bidrar med ett faktiskt värde till bolaget. Inte direkt i alla fall, men garanterat indirekt.

ROWE

ROWE står för Results Only Work Environment och innebär att du får jobba när du vill och var du vill. Ett exempel på ett företag som arbetar på det sättet är Hubspot.

Morning or night?

Är du en morgon- eller kvällsmänniska? På en del företag spelar det ingen roll! Studier och forskning visar att vissa personer helt enkelt är mer effektiva och kreativa vid en viss tidpunkt på dagen. Därför har en del företag extrem flextid, för att tillåta medarbetare att få jobba under sin bästa tid. En del företag har t o m utforskat att bilda projektgrupper och team, baserat på om de är morgon- eller kvällsjobbare.

Work/life balance

Ska man vara helt ärlig, så är det inte alltid vilken tid på dygnet som man är mest produktiv som är viktigast för människor. I de allra flesta fallen handlar det om att få ihop det berömda livspusslet. Hämta och lämna på dagis, hinna med hobbys, pendla till och från arbetsplatsen, etc. Därför är det arbetsplatser som driver modellen work/life balance, där det oftast handlar om en liberal flextid på morgon och eftermiddag.

Jobba hemifrån

En person som alltid jobbar hemifrån kan vara svår att samarbeta med. Det kan också skapa viss frustration bland andra anställda som kanske måste vara på plats. Man kan dessutom tolka det som att det är något fel på arbetsplatsen. Att personen inte trivs i lokalerna, med kollegorna eller något annat. Det bör man alltså ta som en signal, att utreda saken vidare tillsammans med personen i fråga. Det är viktigt att poängtera att man bör vara tillgänglig under vissa tider, t ex mellan 10-14. Då är det okej att boka möten och kan man inte närvara så får man se till att kunna vara med på länk. Lägg därför inte fasta möten på t ex en måndag kl. 08:00, utan lägg det till en tid som passar fler.

Testperiod

Våga testa! Det kan ju inte bli mer än fel och då är det bara att återgå till det som ni hade innan. Alternativt testa en annan modell av fria arbetstider som passar just dig/er bättre. Vi tror att det är bra att sätta en bestämd testperiod, t ex 3 månader, för att senare göra en utvärdering och bestämma om ni ska fortsätta med samma modell.

Struktur och goda vanor

Istället för att slänga sig med, ibland, negativt laddade ord som “rutiner”, väljer vi att kalla det för goda vanor. Det beskriver syftet och målet bättre. Med struktur och goda vanor kommer resultatet att speglas därefter. Att dyka in kl. 07 ena dagen och kl. 13 andra dagen, är inget som vi tror på i längden. Det är klart att det kan fungera någon gång då och då, men inte som en rutin. Försök alltså att skapa en struktur och goda vanor kring dina fria arbetstider. Som t ex att alltid träna på morgonen och försöka hitta en ungefärlig tid som man kommer till arbetsplatsen. Syftet med fria arbetstider eller flextid är att man inte ska skapa en stress och jäkta till jobbet. Ta det därför lugnt och ha god tid på dig, då undviker du stressrelaterade symtom och kanske t o m olyckor på väg till och från jobbet.

Går det om företaget har “öppettider”?

En vanlig fråga när man pratar om fria arbetstider, är om alla behöver vara på plats samtidigt eller om kan man dela upp tiderna mellan kollegorna? Vi på Qred, har delat upp dagen så att några börjar lite tidigare och slutar tidigare, medan några börjar senare och slutar senare. En annan följdfråga är om det verkligen ska gälla alla på företag att vara på plats under vissa tider? Ska vi verkligen jaga rättvisa till den mån att vissa ska “drabbas” av att behöva vara på plats och att vara på plats under vissa tider, bara för att det gäller några få på företaget?

30, 35, 37, 40, 45?

Hur många timmar ska man jobba i veckan? Är det olika för olika anställda? En del företag har faktiskt börjat med att man arbetar t ex 7 timmar om dagen, men får betalt för 8 timmar. Det är för att man ska vara tillgänglig under obekväma tider, som kvällar och helger, om det är något akut som kan behövas göras. De flesta som skriver om fria arbetstider och de som har fria arbetstider tipsar om att fortfarande ha 40-timmarsveckor, men att det endast är en ram för att man inte ska jobba 60 timmar ena veckan och 20 timmar andra veckan. Däremot ska det finnas utrymme att gå tidigare en dag, utan att någon ska behöva se snett på den personen.

Dialogen är viktigast!

Att både prata inom teamet eller företaget om de fria arbetstiderna och att prata om det mellan chef och medarbetare, är extremt viktigt för huruvida fria arbetstider kommer att bli en framgång eller ej. Är det något som känns fel, antingen för dig eller en kollega, så ta upp det till ytan och prata om det. Prata om förväntningarna och byt bilder med varandra, för att vara förberedd på hur det här med fria arbetstider kommer att arta sig.

Historien för 8 timmars arbetsdag

För att förstå hur arbete och semester utvecklas under de senaste hundra åren behöver man se tillbaka på några viktiga händelser i historien. År 1816 inledde Richard Owen kampen mot bättre arbetsförhållanden. Han ville tillämpa 8-8-8-principen, åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars vila. Sedan dröjde det ända till 1890, då den allra första paraden för första maj ägde rum. Då var åtta timmars arbetsdag på agendan. År 1914 införde Henry Ford arbetsskift i sina fabriker som var åtta timmar långa. Tre år senare, år 1917, infördes samma princip i Sovjetunionen. Svenska riksdagen antog år 1919 en lag om åtta timmars arbetsdag. Däremot var arbetsveckan fortfarande sex dagar lång. År 1971 infördes 40-timmarsveckan och det innebar också att en arbetsvecka blev fem dagar lång. I modern tid arbetar 79% av befolkningen 40 timmar i veckan, medan hela 40% utför övertidsarbete och endast 1,7% arbetar 35 timmar eller mindre.

Fördelar och nackdelar med fria arbetstider

+ Anställda får möjligheten att anpassa sitt arbetsliv utefter sitt privatliv och sin unika livssituation.
+ Företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare.
+ Du kan prestera bättre, utan att kräva mer resurser.
+ Frihet under ansvar skapar bättre relationer. Sudda ut gränserna mellan chef, mellanchef, informell chef och medarbetare.

- Svårare att få till morgonmöten.
- Kan du inte släppa på ansvaret så kan det skapa stress hos dig som arbetsgivare.
- Utan rätt kommunikationsverktyg kan det bli svårt att koordinera möten och annat arbete.

Tips! Läs artikeln Öka produktiviteten hos dig och dina anställda - 15 tips

Hur kommer det att se ut i framtiden?

Det är svårt att sia om. Det är antagligen mycket upp till företagen och dess ledningar. Något man kan konstatera är att dagens arbetsförhållanden och miljö inte är densamma som för 50 år sedan, när 40-timmarsveckan infördes på allvar. Företagare och anställda experimenterar med olika modeller för att bli mer effektiva och samtidigt mer hälsosamma och lyckliga. För att inställningen till att arbeta och arbetsplatsen är inte densamma idag som den var förr. Det finns inte samma lojalitet och kontinuitet idag som det gjorde förr. Förr var det vanligt att man arbetade på samma plats under hela sitt liv, fick en guldklocka och gick i pension. Idag byter man arbetsgivare oftare och har högre krav på sin arbetsplats. Kanske är 6-timmarsveckan en lösning för många arbetsplatser?

Okej, jag är anställd och vill ha fria arbetstider, men vågar inte prata om det med chefen…

Ingen fara. Alla är inte bekväma med att ta upp en sådan sak med sin chef. Börja med att bolla dina tankar och idéer med eventuella kollegor och lyft för- och nackdelar. Sedan kan ni gemensamt presentera era förslag.

Okej, jag är chef, men vågar inte införa fria arbetstider….

Fortfarande?! Trots alla tips och råd i den här artikeln? Gör en lista för vad du ser för styrkor och svagheter med fria arbetstider baserat på just din/er situation. Det är allt från mediebyråer till äldreboenden som har testat fria arbetstider - så varför skulle inte ni kunna testa?

Fri semester

Det låter underbart, fast hur är det för dig som är arbetsgivare med anställda? Godkänns ändå allas ansökningar om semester, så finns det kanske inte något anledning till att man ska behöva ansöka om det. Det blir lätt en stress, press och känsla av maktutövande att behöva ansöka om en dags semester här och där. Däremot kan det vara en god idé att följa några korta och enkla tips:

  • Den anställde har betalt för så många veckors semester som regleras i anställningsavtalet.
  • Den anställde bestämmer själv när och hur länge denne vill vara ledig.
  • Den anställde ska fylla i semestern i en öppen kalender, så att alla på företaget kan se att person X är på semester.
  • Den anställde ska rapportera semestern till ekonomiavdelningen, redovisningskonsulten eller den som nu sköter löner och bokföring.
  • Den anställde ansvarar för att det som förväntas av en är färdigt och att kommunicera med kunder och kollegor inför sin ledighet.

Likt fria arbetstider, så krävs det frihet under ansvar. Testa och se hur det faller ut baserat på era förväntningar.

Källor och inspiration:
SvD
Expertvalet
Invise

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil