Framtidens företag

16/5/2019
6
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
6
minuter

De som kan sia om framtiden idag är kungar imorgon. Inom företagande har detta i synnerhet stämt in på mega-entreprenörer som John D. Rockefeller, Bill Gates, och grundarna av Google Larry Page och Sergey Brin, för att nämna några. Men, som många kan förstå är spådom en svår ”science” som innefattar lika mycket tur som skicklighet. Kanske en smula mer tur än skicklighet. Trots detta finns det en viss attraktion att spekulera om framtiden. Fråga bara Sveriges egna spågubbe Stefan Ingves. Samtidigt är det otroligt underhållande att se tillbaka på bisarra berättelser om framtiden.

Wikimedia Commons Hur ser framtiden ut enligt 1990-talet?

Bild: Wikimedia Commons

Problemet med bilden ovan, och andra analyser som försöker utröna hur världen ser ut om 50 år, är att den bild som målas upp skapas utifrån för hur vi ser på världen idag – och mycket kan hända på 50 år. Därför, för att försöka ge någon typ av fingervisning och värde kommer jag inte se allt för långt in i framtiden utan utröna hur framtidens företag ser ut om 10 till 15 år. Dvs. hur ser 2020-talets företag ut? För att besvara denna ambitiösa fråga är det viktigt att förstå och lära känna framtidens kunder och medarbetare.

Att veta vem ens kund är och vilka värderingar och behov denne har är A och O. Vilken företagare som helst förstår vikten av detta, och därför är det i allra högsta grad intressant att försöka lära känna ens framtida kunder. Dessutom är det viktigt för företag att lära känna sina framtida arbetstagare för att få tag på den kompetens som behövs för att växa ett sitt företag. Vem dagens kunder är varierar givetvis mellan företag och industrier men det finns trender som kan belysa och peka på vem framtidens kund är. Den mest grundläggande trenden i Sverige är att befolkningen ökar. Under 2017 passerade Sverige 10 miljoner gränsen och kommer enligt SCB och SVD öka till 12 miljoner under 40- till 50-talet. Detta grundar sig i att Gen Y, personer födda mellan 1982–1995, börjar skaffa barn i kombination med att vi lever allt längre. Dessutom kommer Gen Y och generationen född runt 2000 att bli rikare och mer inflytelserika i takt med att de etablerar sig i näringslivet. Därmed blir denna målgrupps värderingar och behov generellt viktigare att bemöta. Gen Y särskiljer sig med tidigare generationers barnfamiljer genom att de i regel har högre utbildning och väntar tills de är i snitt 30 år innan de skaffar barn, vilket betyder att gruppen barnfamiljer kommer att ha en bättre ekonomi och mer inflytande än tidigare.

För dig som nu kommer att säga att detta blogginlägg är för Gen Y-centric säger jag… ”fair point”. Men Gen Y är i Sverige en skara människor på över 2 miljoner starka, och består redan idag av 32% av den arbetsföra populationen. Gen Y kommer utan tvivel vara den köpstarkaste målgruppen under 2020 och 2030 talet. Därmed kommer framtidens företag att behöva tillgodose deras behov och leva upp till deras värderingar i allt större utsträckning, både för att tillfredsställa fler kunder samt attrahera kompetent personal.

I ”Millennials Survey 2018” undersökte Deloitte 10 000 personer i Gen Ys värderingar som arbetstagare. I undersökningen anklagade 62% av deltagarna företag för att endast bry sig om pengar. Dessutom ansåg 83% att företag ska betygsättas och värderas på andra grunder än enbart monetära; däribland klimatpåverkan, innovation, jobbutveckling, och kulturell mångfald på arbetsplatsen. Dessutom uttryckte 31% oro för vår klimatpåverkan samt 24% för den växande inkomstklyftan. Trots kritiken mot företag har fler personer i Gen Y tilltro till företagare än religiösa och politiska ledare, och som vi tidigare har skrivit här tycker 86% att det behövs fler småföretag.

I stort ställer Gen Y höga krav på företagen som arbetstagare. Lön är inte enskilt viktigast, utan även företagskultur, flexibilitet i arbetet, och personlig utveckling lyfts som viktiga parametrar. Dock, är Gen Y inte orädda över att byta företag om så behövs, utan planerar för förändring. I Deloittes undersökning svarade 43% att de planerar att lämna sin nuvarande anställning inom två år, medan endast 28% planerar att stanna i längre än 5 år. Detta betyder inte att denna grupp är illojal, faktum är så svarade 69% av de som planerar att stanna längre än 5 år att företaget de arbetar på har en bra mångfald av kollegor och chefer, medan 55% av samma grupp uttryckte att det var bra flexibilitet på jobbet. Med andra ord vet Gen Y om sitt värde som arbetstagare och kommer att röra på sig om det inte passar galoschen, men som också kan vara lojala om företaget uppfyller deras krav.

Accenture undersökte även Gen Y fast utifrån ett konsumentperspektiv. Precis som i Deloittes rapport kom de fram till slutsatsen att kunder ifrån Gen Y ställer höga krav på företagen. Men till skillnad från Deloittes rapport så lyser inte Gen Ys värderingar om klimatmedvetenhet eller etiskt kompetenta företag igenom i deras köp. Istället är priset och personlig kommunikation viktigt. Med tanke på att denna grupp har vuxit upp med internet och smartphones har de blivit experter på att jämföra företag och deras produkter/tjänster på nätet. Därför är det inte ovanligt att man gör denna jämförelse inne i butiken och går ut ifall samma vara är billigare någon annanstans. Dessutom kräver gruppen personlig service online med specifika erbjudanden. Det är priset för denna grupps lojalitet, bästa möjlig pris och rabatter. Bland annat ses det som helt lönlöst att ”gilla” ett företag på Facebook om man inte får något för det, eller om man inte har en stark känslomässig koppling till det. Trots allt att Gen Y vill ha en bra relation och kommunikation på nätet visar Accentures studie att 82% fortfarande föredrar att gå till affären än att shoppa digitalt. Det kan bero på att titta, klämma, och känna på en vara fortfarande värderas högt.  Med det sagt, vill Gen Y gruppen att fler tjänster och produkter integreras mellan det digitala och fysiska, t.ex. en person ifrån undersökningen uttryckte att hon struntar i erbjudanden och kuponger som inte levereras digitalt.

Detta må vara antiklimatiskt, men när jag ser in i framtiden och läser om framtidens generation så slås jag av ordet flexibilitet. Den tekniska utvecklingen under de senaste 20 åren har varit så snabb att framtidens arbetstagare och kunder har växt upp i en ständigt föränderlig värld. Till följd av detta har framtidens arbetstagare och kunder lärt sig att ständigt söka upp information på företag och produkter/tjänster digitalt. De har lärt sig och har fått ett utrymme där de kan dela med sig av erfarenheter och klagomål. Så, om deras behov och krav inte tillfredsställs av företag A är framtidens kunder och arbetstagare snabba på att gå till företag B.

I takt med att utvecklingen går allt snabbare, är det inte helt otroligt att framtidens företag måste vara på tårna för att lyckas.

Är ditt företag - framtidens företag?

/Carl Uggla, Business Developer på Qred

Carl Uggla är business developer på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil