Företagare med bil?

3/4/2018
6
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
6
minuter

Är du företagare och har bilen på företaget eller funderar på att köpa/leasa genom företaget till dig eller anställda? Då ska du läsa vår guide med tips på vad du ska tänka på. Det finns många regler och lagar att ta hänsyn till. Men även förmåner och avdrag du kan göra…

El- och miljöbilens framfart
Tesla (och andra hybrider/laddhybrider/elbilar) är ett populärt val för små och medelstora företag som vill ha det där lilla extra till en lägre bränslekostnad. Myten om att den skulle vara mycket dyrare än andra val lever kvar. Men faktum är att med supermiljöbilspremien och låga räntor kan den bli ett gott alternativ. Lägg till låga driftkostnader, nedsatt förmånsvärde, fordonsskattebefrielse och relativt höga restvärden så kan faktiskt Teslan bli ett bra alternativ. När Tesla får ned sina produktionskostnader av batteriet och det byggs ännu fler laddningsstationer kommer Teslan antagligen att bli en allt mer vanlig syn på våra vägar. Just Tesla är en så pass dyr bil att i princip alla är ägda av företag. En ytterst liten andel är privatägda.  Jämför du med en fullt utrustad Volvo XC90 eller V90 är det i princip hugget som stucket. Självklart har andra märken som Volkswagen, BMW, Mitsubishi, m fl också riktigt bra bilar.

I regel så är tjänstebil mest förmånligt, framför privat. Generellt sätt så kan man säga att tjänstebil är mest förmånligt om du…

… kör mer än 3000 mil i tjänsten varje år

… kör en ny och dyr bil

… kör en nyare miljöbil

Kör du däremot en bil med några år+mil på nacken och inte kör mer än 1500 mil per år ska du äga bilen privat och ta ut milpengar och göra avdrag för resorna som görs i tjänsten.

Leasingbil är oftast mest förmånligt

Kör du en tjänstebil som ska användas i en verksamhet som är momspliktig är det oftast mest ekonomiskt för företaget att leasa bilen. Det beror bland annat på att halva momsen på leasingavgifterna är avdragsgilla som ingående moms. Leasing som alternativ har blivit populärt för både privat och företag de senaste åren. Ha dock i åtanke att de flesta avtal löper på 24 eller 36 månader och är ganska dyra och krångliga att ta sig ur i förtid.

Tänk på!
Ju lägre restvärde som sätts i leasingavtalet desto större blir momsavdraget.

Drivmedel

Äger du bilen privat får du skattefri ersättning för varje mil du kör i tjänsten. Just nu är den 18,50kr/mil. Med ett högt bensin- och dieselpris blir det inte många kronor kvar för att täcka eventuella skador eller värdeminskning på bilen. Har du däremot en bil med låg förbrukning som t ex en laddhybrid eller elbil kan det t o m bli en riktigt bra affär.

Parkering

Det kan aldrig uppstå någon skattepliktig förmån om företaget betalar för en parkeringsplats vid arbetsplatsen för anställda med tjänstebil. Arbetsgivaren får avdrag för kostnaden av en parkeringsplats för tjänstebil. Det uppstår inte heller någon skattepliktig förmån om företaget betalar för vanliga parkeringsavgifter som uppkommer av resor i arbetet.

Trängselskatt

En anställd som använder förmånsbil för privata resor och blir påförd trängselskatt eller andra infrastrukturavgifter (t ex för bropassage, etc) ska beskattas för det. Från och med den 1 januari 2018 ska den anställde förmånsbeskattas för trängselskatt och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalar för alla de privata passager som görs med förmånsbilen. Som det var tidigare ingick dessa i bilens förmånsvärde. Det är dock upp till arbetsgivaren att hålla koll och administrera kring systemet. Läs mer på Skatteverkets hemsida

Håll koll med en körjournal

För att veta vilka debiteringar (passager) som ska förmånsbeskattas måste ni veta vilka passager som görs i privata ärenden och vilka som sker i tjänsten. En bra rutin är skriva en körjournal och notera vilka resor som görs i privat- eller arbetssyfte. Det finns appar och verktyg för att föra körjournal men det går självklart bra med papper och penna. Kolla upp sträckan på kartan, bilens trippmätare eller GPS. Skatteverket är väldigt hårda och har olika teman för kontrollinsatser varje år. I år granskar Skatteverket svartjobb och nästa år kanske det är körjournalerna som hamnar under deras lupp? Ofta granskas företag med personbilar hårdare än de med skåpbilar då de är mer benägna att användas i privata syften. Tänk på att omvägar för lunch, toalettbesök eller privata göromål ska noteras i körjournalen. Vi en granskning skulle Skatteverket kunna begära redovisning 5 år tillbaka där man kan behöva betala tillbaka retroaktivt.

Skatteverkets krav för körjournal:

  • För körjournal. Det spelar ingen roll i vilken form, bara du kan redovisa det på ett enkelt och överskådligt sätt.
  • Mätarställning vid årets början.
  • Datum och mätarställning vid starten för resan och varifrån den startade.
  • Ärendet för resan och vilka platser, företag eller personer du har besökt.
  • Antal kilometer.
  • Datum och mätarställning vid slutet för resan och var den avslutades.
  • Mätarställning vid årets slut.

Läs mer om vad som granskas i artikeln Vad granskar Skatteverket under 2018?

Beskattning
Skulle det vara så att den anställde endast gör passager i tjänsten så är det ju enkelt att beräkna förmånens beskattningsvärde - det blir ingen! Tänk dock på att resor till och från arbetet normalt ses som privata resor. Ni kan få singelavisering (alla passager under en dag) eller samlingsavisering (alla passager under en månad) och baserat på dessa se hur många passager som skett privat eller i tjänsten och därefter räkna ut beskattningen och förmånsvärdet.

Det är helt okej att den som är anställd betalar alla sina privata passager direkt till sin arbetsgivare. Då uppkommer alltså ingen förmån. Den betalningen kan ske kontant eller genom att arbetsgivaren gör ett nettolöneavdrag.

Den som är anställd betalar räkningen
Vet ni inte hur stor del som hör till de privata passagerna kan den som är anställd betala hela beloppet till arbetsgivaren. När den anställde har ett avräkningsunderlag (körjournal) för de resor som gjorts i tjänsten kan arbetsgivaren betala ut det beloppet. Tänk på att det bör finnas ett avtal för detta. Det kan t ex vara reglerat i anställningsavtal eller företagets policy under “utlägg” eller liknande.

Höjd skatt och mer krångel

Från och med årsskiftet, 1 jan 2018, räknas alltså trängselskatt som bilförmån. Är du en person som pendlar med förmånsbil kommer det resultera i ökade kostnader. Allt från 4 000 kr till 12 000 kr om året beroende på vilken tid på dygnet du kör in/ut genom passagerna. Dessutom ställs högre krav på arbetsgivaren och i förlängningen arbetstagaren att redovisa dessa passager om de är privata eller i tjänsten? Ca 130 000 förmånsbilförare i Stockholm och Göteborg beräknas att drabbas av de nya ändringarna. De flesta av dessa är småföretagare och regelbördan och kostnaderna för att vara en småföretagare i Sverige ökas alltså i och med de nya reglerna. Regeringen motiverar de nya reglerna med att man vill minska privat bilism av miljöskäl. Trots att det kommer att drabba Sveriges småföretagare.

Tips! Läs mer om skatter och avdrag i artikeln Deklarationstips 2018

Fördelar och nackdelar med ägande och leasing

Ska man äga bilen privat eller ska företaget köpa den? Leasing eller lån? För att enklare se för- och nackdelarna med vilken lösning man väljer har vi listat de nedan.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

(Med reservation för ändringar i lagar och regler sedan artikeln skrevs i april 2018.)

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil