Fler nystartade företag 2020

Fler nystartade företag 2020

Fler nystartade företag 2020

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
2
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Fler nystartade företag 2020

Ella Dahllöf

SEO Specialist
Qred

Antalet nystartade företag ökade med 10 procent år 2020 jämfört med 2019. Totalt startades 73 687 företag 2020, och 2019 startades 66 892 företag enligt Tillväxtanalys

(All information i det här inlägget är i jämförelse med år 2019)

📈 Branscher som ökat

  • Inom bygg och anläggning ökade nyföretagandet med 17 procent.
  • Inom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet ökade det med 6 procent. 
  • Nya företag inom detaljhandeln ökade med 28 procent (internethandeln ökade med 54 procent och övrig detaljhandel ökade med 8 procent). 
  • Inom sport- och fritidsverksamhet ökade nyföretagandet med 28 procent. 

📉 Branscher som minskat

  • Inom hotell- och logiverksamhet minskade antalet nya företag med 12 procent.
  • Inom kultur- och underhållsverksamhet minskade nyföretagandet med 21 procent.

📊 Bolagsform

År 2020 var 49 procent av de nystartade företagen aktiebolag vilket är en skillnad från 2019 då det var 44 procent. 

Antal nystartade aktiebolag ökade med 24 procent och antalet enskilda näringsidkare ökade med 1 procent. Nystartade handels- och kommanditbolag minskade med 23 procent och denna typ av bolag utgjorde 2 procent av de nystartade företagen år 2020.

I samtliga branscher, förutom inom hotell och logi, ökade antalet nystartade aktiebolag. Den största ökningen med 61 procent skedde inom service och personliga tjänster. 

⭐️ Övrig information

I Stockholms län ökade antalet nystartade företag med 10 procent, i Skåne ökade det också med 10 procent och i Västra Götaland med 9 procent. 

Antalet nystartade företag som är ledda av kvinnor ökade med 7 procent och antalet företag som är ledda av män ökade med 12 procent.

Antalet företag som är startade av personer som är yngre än 30 år ökade med 14 procent. Det ökade med 11 procent i åldersgruppen 31 till 50 och med 6 procent bland de som är över 50 år.   

(Statistiken i detta inlägg kommer från Tillväxtanalys)


Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Heading

Lästid:
This is some text inside of a div block.
minuter

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.