Bör du leta efter andra typer av finansiering?

4/12/2015
1
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
1
minuter

Kortfristiga lån kan vara till nytta under en tillväxtperiod, vid fluktuerande kassaflöden eller vid säsongsinköp.

Men det finns många tillfällen då ett kortfristigt lån kan förvandlas till ett långsiktigt problem. Exempelvis bör inte kortfristiga lån användas för att täcka långfristiga skulder.

Köp av fasta tillgångar

Långfristiga lån tas oftast vid köp av fasta tillgångar såsom bilar, utrustning, fastigheter eller vid förvärv av andra företag och deras tillgångar. Många företag har gått i konkurs när de frekvent använt kortfristiga lån för att betala för långfristiga skulder. Lika farligt är det köpa långfristiga tillgångar direkt med pengar från kortfristiga lån.

Riskabla satsingar

Kortfristiga lån är inte heller bra vid riskabla satsningar. Om det finns någon chans att du inte kommer att kunna betala tillbaka lånet inom amorteringstiden, bör du överväga andra alternativ. Exempelvis om du planerar köpa ett helt lager för att förbereda inför julhandeln, bör du titta på långfristiga lånealternativ snarare än kortfristiga. För vad händer om försäljningen inte sker? Skulle du kunna likvidera inventeringen tillräckligt snabbt för att täcka dina kostnader?

Du bör ha en reservplan för att betala tillbaka ett kortsiktigt lån. Detta kan du hantera på ett flertal sätt. Bland annat kan du sätta av tillräckligt med pengar för att uppfylla de månatliga betalningarna även om den kalkylerade ökade försäljningen uteblir.

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil