Att anställa för att växa

26/3/2018
9
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
9
minuter

Att anställa är alltid en stor utmaning för småföretagare. Har vi råd? Tänk om det inte fungerar? Det finns många frågor och vi vill ge dig svar. Kanske är ett instegsjobb för en nyanländ eller en praktikant bäst för dig?

Under år 2017 invandrade 144 489 personer till Sverige. Färre än föregående år och de fyra tidigare åren. Man ska dock komma ihåg att alla som flyttar till Sverige räknas. Även de som är svenska medborgare men har bott utomlands, enligt SCB. Sedan andra världskriget har både in- och utvandringen ökat sedan det under flera decennier dominerats av en utvandring från Sverige. De senaste 10 åren har invandringen ökat från de länder som är krigsdrabbade. T ex Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien. Så av de 144 489 personerna som invandrade till Sverige var redan 22 327 personer svenska medborgare.

Bristande arbetskraft en anledning till företags bristande tillväxt

På de flesta listor, rapporter och forskningsresultat som handlar om företagares utmaningar och anledningar till att de går i konkurs är bristande arbetskraft i topp. Det finns många branscher i Sverige som har ett skriande behov av att anställa fler. Idag finns det ca 1,9 miljoner personer som bor i Sverige men är födda utomlands. Det är ungefär var sjätte person i den svenska befolkningen.

Varför anställer inte företag invandrare?

Bristande språkkunskaper uppges ofta vara det största hindret. Samtidigt uppges den större delen av dessa företag inte ha vidtagit några större åtgärder för att förhindra att språkkunskaper skulle bli ett hinder vid rekrytering. Samtidigt så är Sverige ett av de länderna i världen som är bäst på engelska. Norra Europa tillsammans med Nederländerna ligger ofta i topp på listor av de som inte har engelska som modersmål. En ganska gammal rapport från en undersökning år 2006 visar att Sverige var det mest engelskspråkiga landet i hela EU.  

Med andra ord bör det fungera ganska bra med att tala engelska på arbetsplatsen medan den som inte talar svenska går SFI eller språkkurser på annat sätt. Det kan ju t o m addera ett värde att alla får öva sina språkkunskaper på arbetsplatsen. Faktum är att en engelskspråkig arbetsplats ses som en merit av många företag om man vill arbeta internationellt.

Fler flyttar utomlands

På senare tid är det allt fler som utvandrar från Sverige igen. Över 50 000 personer har utvandrat varje år sedan 2011.Under 2017 var Danmark det mest populära landet att utvandra till. Totalt 4 113 personer utvandrade från Sverige till Danmark det året.

Jag vill anställa invandrare. Hur gör jag?

Börja med att etablera det på arbetsplatsen. Skriv sedan annonser på både svenska och engelska. Gärna något språk till för att kunna fånga upp ännu fler. Ange att språk och utländsk bakgrund är meriterande vid ansökan. Kanske t o m ett krav? Det finns mängder av grupper på t ex Facebook där du kan gå med och annonsera att du söker personer av ett visst ursprung. Skulle det inte ge resultat kan du alltid lägga upp jobbannonsen på Arbetsförmedlingen, Metrojobb, Jobbsafari, Blocket Jobb, Monster, etc. I ett tredje led kan du anlita en rekryteringsfirma för att få hjälp att hitta rätt kandidater. Men tänk på att de kan ta ganska höga ersättningar för sitt arbete.

Instegsjobb för nyanlända

Du kan få ekonomiskt stöd med upp till 80% av lönen om du anställer en person som är ny i Sverige. Syftet med stödet är att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden och kunna studera svenska under tiden.

Kriterier för ekonomiskt stöd

 • Fått uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna
 • Har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare
 • Har en pågående etableringsplan (enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända personer)
 • Har fyllt 20 år
 • Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Att tänka på om anställningen

 • Du kan anställa en nyanländ person på hel- eller deltid, tillsvidare-, prov-, eller tidsbegränsad anställning
 • Ska tim- och behovsanställning beviljas krävs det att du kan garantera en specifik tjänstgöringsgrad och period
 • Du får ersättning för handledning
 • Perioden med anställningsstöd är i regel 1 år men med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år.

Du ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner som finns i kollektivavtalet för branschen. Detta oavsett om ditt företag har kollektivavtal eller inte. Du kan läsa mer om instegsjobb här

Aktivt mångfaldsarbete

Många företag har börjat med något de kallar för aktivt mångfaldsarbete vilket går ut på att försöka få en så bred arbetsplats som möjligt. Ta Securitas i Göteborg som exempel. Av 78 anställda parkeringsvakter har 44 st en bakgrund som inte är svensk. Syftet är att kunna möta fler människor och turister genom att ha en flerspråkig arbetsgrupp. Samma beteende återfinns inom vården och polisen som möter samhällets alla människor och behöver vara rustade för uppgifterna som medföljer deras arbete.

På Qred har vi verksamhet i 3 länder. Så att vi måste ha anställda med olika språkkunskaper är givet. Men i vårt relativt lilla team finns bland annat Sverige, Finland, Danmark, Grekland, Serbien, Lettland och USA representerat. Gissa om det blir snackisar kring OS och andra evenemang! Men det utvecklar oss som företag när vi utbyter kunskap och erfarenheter från varandra. Se det som att du ska bygga ett lag. Alla kan inte vara anfallare eller målvakt. Alla roller är viktiga och har unika färdigheter som passar olika bra för olika roller och bidrar till företagets utveckling.

Anställningsavtal

En arbetsgivare måste alltid upprätta ett anställningsavtal. Det kan vara muntligt men vanligast är att det avtalas skriftligen. De bör då upprättas i två exemplar där vardera part får varsitt signerat exemplar. Det här bör ingå i ett skriftligt anställningsavtal:

 • Arbetsgivarens och den anställdes namn och övriga kontaktuppgifter.
 • Tillträdesdag.
 • Plats för arbete. Ska den anställde inte ha en fast arbetsplats bör det framgå i avtalet.
 • Arbetsuppgifter.
 • Yrkesbenämning eller tjänstetitel. Är det en komplicerad eller på annat sätt speciell befattning kan du komplettera med en beskrivning.
 • Anställningsform .Är det en tillsvidareanställning eller fast anställning?
 • Omfattning. Deltid eller heltid?
 • Provanställning.
 • Uppsägningstider.
 • En anställd för en begränsad tid ska anställningens slutdag framgå.
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vika löneperioder som gäller.
 • Normal arbetstid. Hur många timmar om dagen eller i veckan och vilka tider man förväntas arbeta.
 • Villkor för semester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.
 • Villkor för utlandsjobb.
 • Försäkringar.

Tänk på att informationsplikten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller även om något ändras i det befintliga anställningsavtalet. Sådan information ska du lämna inom en månad.

Den anställdes skyldigheter

Det finns framför allt tre saker som en anställd måste tänka på. Det bör även beskrivas tydligt i anställningsavtalet.

Lojalitetsplikt
Alla anställda har s k lojalitetsplikt mot arbetsgivaren.

Tystnadsplikt
En anställd får inte lämna ut eller utnyttja information som på något sätt kan skada arbetsgivaren. Det kan t ex handla om vilka kunder man har eller speciella tillverkningsmetoder. Tystnadsplikt är vanligt förekommande inom rättsväsendet, vården, statliga myndigheter, etc.

Konkurrensförbud
Även om arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren kan det vara bra att skriva att en anställd inte får bedriva någon form av konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår. Och att man inte får utnyttja kunskaper om företaget och personen byter arbetsgivare eller startar eget företag. Man brukar tala om ett år efter att anställningen hos den tidigare arbetsgivaren har avslutats.

Kollektivavtal

Är du som arbetsgivare bunden till ett kollektiv- eller hängavtal måste du ta hänsyn till de bestämmelser och regler som finns där. Avtalet är ett skriftligt avtal som upprättats mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren.

Anställ någon på prov

Det finns två anställningsformer och de är tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning. Fast anställning är detsamma som tillsvidareanställning. Den gäller, som det låter, tills vidare. Tänk på att Lagen om anställningsskydd(LAS) gäller och många företag tillämpar provanställning för att inleda en anställningsrelation. Syftet är att prövotiden ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är över. Prövotiden får enligt lag inte vara längre än 6 månader om inte arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal som innebär kortare eller längre prövotid. Oftast är prövotiden reglerad till 6 månader.

Provanställningen kan ses som en ömsesidig testperiod för både arbetsgivare och arbetstagare och det finns ingen uppsägningstid för arbetstagare. Däremot gäller det att man har rätt till underrättelse om att provanställningen ska upphöra 14 dagar i förväg.

Lönebidrag när du anställer någon med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen kan även kliva in och subventionera en anställning om en person har en funktionsnedsättning som t ex begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa. Ni tar då tillsammans med Arbetsförmedlingen fram en plan för att öka den anställdes arbetsförmåga. Den som är anställd ska ha kollektivavtalsenlig lön och andra förmåner som är likvärdiga kollektivavtalet i branschen.

3 former av lönebidrag

 1. Lönebidrag för utveckling
  Ett bidrag för att personen ska pröva på ett yrke eller gå en utbildning för att på så sätt utvecklas.
 2. Lönebidrag för anställning
  Bidraget är i det här fallet till för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
 3. Lönebidrag för trygghet i en anställning
  Långsiktigt stöd för att en person ska kunna behålla sin tjänst.

Lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den personen som du vill anställa Ni gör den här bedömningen tillsammans med Arbetsförmedlingen och den anställde. Du kan få ett bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 18 300 SEK/månad för en heltidstjänst. Det finns även chans att få utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser. Du kan läsa mer om lönebidrag hos Arbetsförmedlingen.

Enskild firma? Använd växa-stöd!

En ny lag som trädde i kraft 1 januari 2017 underlättar en anställning för dig som är enskild näringsidkare. Den största och svåraste utmaningen för småföretag är att gå från 0 till 1 anställd (även om du med AB tekniskt sett är anställd). Lagen är tidsbestämd och gäller t o m år 2021. Skatteverkets krav är att anställningen ska vara i minst 3 månader och omfatta minst 20 timmar/vecka. Dock gäller det endast den del som inte överstiger 25 000 kr/månad och du kan få stödet i högst 12 månader.

Yrkespraktik

En sådan praktik är oftast 3 månader men som längst 6 månader. Den är helt kostnadsfri för arbetsgivare och man kan få tolkhjälp. Du väljer vilka kompetenser som praktikanten ska ha och man förbinder sig inte till något bara för att man anmäler sitt intresse till Arbetsförmedlingen. Ditt ansvar är att praktikanten ska få ut något av perioden som är meriterande och kan leda till anställning hos dig eller annan arbetsgivare. Du kan avsluta praktiken när som helst om det inte fungerar mellan er.

Praktikant från skola

Något som har blivit populärt är att ta in en praktikant. Det kan kallas för lite olika saker beroende på vilken skola det är men vanligt förekommande är LIA (Lärande I Arbete). Det är ofta lite längre praktiker som gör att man verkligen kan dra nytta av personen. Samtidigt som den praktiserande personen känner att han eller hon verkligen får ut något från praktiken.

Tänk utanför boxen. Det kanske finns något som ditt företag behöver hjälp med som ni inte har råd med att anställa någon för med en gång? T ex marknadsföring eller någon annan utbildning. Låt personen skapa sin egen tjänst genom att bevisa sig genom en praktik.

Personalliggare

Glöm inte att du i många branscher måste föra personalliggare. I vissa fall krävs det en elektronisk sådan för rapportering. Under 2018 ligger fokus på svartarbete och social dumpning. Båda ska bekämpas genom kravet att föra personalliggare.
Läs mer i vår artikel: Vad granskar Skatteverket 2018?

Finansiering från Qred

För att växa krävs det en investering. Både i form av likvida medel men även i tid och energi från dig som är företagare. Ibland kan det vara svårt att veta hur nästa vecka eller månad ser ut och då kan ett företagslån från Qred vara ett sätt för att fortsätta växa som företag. På Qred är det enkelt att få låna pengar. Du gör ansökan online och du får besked inom 1 timme. Pengarna betalar vi ut samma dag. Välkommen till oss på Qred Företagslån!

//Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil