Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från 1 januari 2019

14/12/2018
2
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
2
minuter

Införandet av arbetsgivardeklaration, AGI, innebär väldigt stora förändringar för dig som arbetsgivare. Från och med den första januari 2019 måste alla företag med anställda lämna AGI månadsvis och på individnivå istället för de årliga kontrolluppgifterna. Det krävs bland annat att att man har ett aktuellt och särskilt anpassat löneprogram som kan hantera AGI.

Vad är syftet med AGI?

Hela syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämning till alla olika myndigheter som finns. På det sättet kommer det även servicen för den enskilde arbetstagaren att öka. Man minskar samtidigt risken för att inkomstrelaterade ersättning, såsom sjukpenninggrundande inkomster, blir fel. Nu när redovisningen sker på individnivå för varje enskild anställd, så blir det också svårare att dölja om personer arbetar svart. Det kommer att gynna konkurrens på lika villkor mellan företagare.

Vilken information ska lämnas i AGI?

Det är ungefär samma uppgifter som lämnats i den årliga kontrolluppgiften som ska skrivas i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Det är t o m så att vissa uppgifter som idag har lämnats i den årliga kontrolluppgiften inte ska skrivas in i den månatliga arbetsgivardeklarationen. Exempel på sådana uppgifter är förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån.

I praktiken så kommer det att krävas ett anpassat löneprogram för att framställa arbetsgivardeklarationer. Tidpunkten för redovisning är densamma som idag och man kommer att kunna lämna den både elektroniskt och på fysiskt papper.

Nu försvinner alltså den årliga kontrolluppgiften

  • Har ersättningar redovisats på korrekt sätt och månatligen i arbetsgivardeklarationen, så behövs ingen årlig kontrolluppgift lämnas.
  • Ersättningar som inte är underlag för avdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i AGI. Det kommer alltså inte att påverka mindre idrottsföreningar som inte påverkades av de gamla reglerna heller. Idrottsföreningar kan fortsätta att lämna årliga kontrolluppgifter.

Har du frågor om AGI och hur du påverkas? Läs mer på Skatteverkets hemsida om arbetsgivardeklaration på individnivå.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil