7 nya lagar i sommar

26/6/2018
3
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
3
minuter

“Åh nej! Inte fler nya lagar”. Det är nog en tanke som har slagit de flesta småföretagare i Sverige. Tillsammans med finansiering och bristande arbetskraft så är lagar och regler det största hindret för tillväxt, enligt företagare i Sverige. Nu kommer det alltså 7 nya lagar att hålla koll på under sommaren.

 1. Arbetsgivardeklaration på individnivå
  Det innebär att du som företagare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd, varje månad och vilken skatt du har dragit av. Den här redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften och införs i två steg:

  1 juli 2018 - Företag som måste föra personalliggare och har fler än 15 anställda.
  1 januari 2019 - Alla företag, med eller utan personalliggare.

  Läs mer om arbetsgivardeklaration på individnivå
 2. Skattereduktion av fackföreningsavgift
  Skattereduktionen på fackföreningsavgifter återinförs där 25% av den totala årsavgiften som medlemmen har betalat till en arbetstagarorganisation omfattas av reduktionen. Det finns även en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen om medlemsavgiften betalas till utländska organisationer.
 3. Bidrag för minskad sjukfrånvaro
  Från och med 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som blir borta mer än 60 dagar p g a sjukdom behöva göra en plan för att komma tillbaka i arbete. Den här planen ska vara arbetsgivarens stöd till den anställde i rehabiliteringsarbetet och skapas senaste 30 dagar från första sjukdagen.

  Det här utökade bidraget kan lämnas från och med den 1 juli 2018 och benämnas som arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget går till arbetsgivaren och täcker upp till 10 000 kr/arbetstagare och år samt högst 200 000 kr/arbetsgivare och år. Ansöker om bidraget gör du hos Försäkringskassan.
 4. Bensinskatten
  Fr o m den 1 juli 2018 slopas möjligheten för avdrag för lågblandade biodrivmedel samtidigt som skatten sänks för bensin och ofärgad diesel. Då måste bränslet till mer än 98% framställas från biomassa för att avdrag ska vara möjligt.
 5. Karensdagar
  Fr o m den 2 juli 2018 minskar antalet karensdagar från 7 dagar till 6 dagar.
 6. Nya regler för A-kassa
  Fr o m den 2 juli kan man bli medlem i A-kassan fram till månadsskiftet före den månad som man fyller 65 år. För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning är kravet att man ska ha varit medlem i en A-kassa i minst 12 sammanhängande månader. Fr o m den 2 juli kommer dessutom A-kassor att kunna strunta i avbrott i medlemskap som inte är längre än en full kalendermånad.
 7. Bonus malus-reglerna och bränslebytet
  Bonus är latin och betyder god eller bra. Det syftar ofta i dagligt tal på att man får något extra. Ett tillskott eller premie för något. Malus är latin och betyder ond eller dålig. Bonus malus-reglerna ska beskriva det nya systemet som införs vid köp av nya bilar. Beroende på vilken modell du köper kan du få bonus eller ökad fordonsskatt. Du kan max tjäna 60 000 kr på det val du gör.

  - Bensin- och dieseldrivna bilar får förhöjd skatt de första tre åren efter att det blivit skattepliktigt första gången.
  - Den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar slopas. Den s k supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med låga utsläpp. Bilar som har nollutsläpp får 60 000 kr i bonus för att senare trappas ned till 10 000 kr i bonus för bilar med max 60 gram av utsläppt koldioxid.

Nu har du koll på de nya lagarna som kommer under sommaren 2018. Glöm inte bort att njuta av sommaren och lite ledighet, det har du förtjänat!

Tips! Läs artikeln Så förbereder du dig inför sommaren

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil